Oulujoen vesistöalueen kehittämiselle etsitään kotipesää

Uutinen 31.1.2024 klo 8.35
Soutaja talvisella Oulujokisuistolla. Kuva: Anne Talvensaari (Vastavalo)

Oulujoen vesistöalueelle valmistui viime vuonna kehittämissuunnitelma, ns. vesistövisio. Vision eteenpäin viemiseksi etsitään nyt taustaorganisaatiota ja yhteistyömallia, jolla alueelle saataisiin palkattua vesistökoordinaattori. Tavoitteena on jatkaa visiohankkeen laajapohjaista yhteistyötä vesien tilan ja vesiluonnon hyväksi sekä edistää vesistöalueen kestävää käyttöä.

Yhteistyömallia rakennetaan Suomen ympäristökeskuksen johdolla juuri alkaneessa ARVOVESI 2 -hankkeessa. Hankkeen projektipäällikkö Mika Marttunen kertoo, että vastaavaa vesistöalueen tulevaisuuteen painottuvaa visiotyötä on jo tehty muun muassa Iijoella ja Kokemäenjoen vesistössä.

”Esimerkiksi Iijoen vesistöalueen tulevasta kehittämisestä on tehty Iijoki-sopimus. Alueen kunnat ja yritykset rahoittavat yhdessä Iijoki-sopimuksen koordinaattorin, joka edistää vesistön tilaa kohentavia hankkeita alueella”, Marttunen sanoo.

”Pohdimme, sopisiko tämä malli myös Oulujoelle. Oulujoen vesistöalue on tosin laajempi ja monimuotoisempi kuin Iijoella, joten yhden koordinaattorin sijasta voidaan tarvita työparia. Tarkoitus on muodostaa erilaisia vaihtoehtoja taustaorganisaatioista, joissa koordinaattori tai koordinaattorit työskentelisivät, ja keskustella niistä vesistöalueen kuntien ja muiden toimijoiden kanssa kevään aikana”, Marttunen jatkaa.

Vesistökoordinaattori auttaa hankkeet käyntiin

Vesistökoordinaattorin tavoitteena on saada työt käyntiin ja hankkeille rahoitusta. Koordinaattorin tehtävänä on ideoida ja valmistella hankkeita, jotka edistävät vesistövision toteutumista. Tällaisia ovat esimerkiksi vesistökunnostukset, vaelluskalakantojen vahvistamiseen liittyvä hankkeet, luonto- ja kalastusmatkailun kehittäminen ja vesivastuullisuuden edistäminen kunnissa ja yrityksissä.

Valuma-aluesuunnitelmat yhteistyössä maanomistajien kanssa

Toinen Suomen ympäristökeskuksen vetämän ARVOVESI 2 -projektin päätavoitteista on tehdä kahdelle pilottialueelle yleispiirteiset suunnitelmat siitä, miten maa- ja metsätalouden vesistökuormitusta ja kasvihuonekaasupäästöjä voitaisiin vähentää ja luonnon monimuotoisuutta parantaa. Ajatuksena on, että Pohjois-Pohjanmaan pilottialue olisi maatalousvaltainen ja Kainuun pilottialue suometsätalousvaltainen.

Suunnittelun ensimmäisessä vaiheessa toimenpiteitä kipeimmin tarvitsevat osa-valuma-alueet tunnistetaan paikkatietoanalyysien avulla. Toisessa vaiheessa etsitään ratkaisuja yhdessä maanomistajien ja neuvontajärjestöjen kanssa. Ratkaisut voivat olla usean maanomistajan ja tilan yhteisiä, esimerkiksi kosteikko voidaan suunnitella ja rakentaa useamman tilan yhteistyönä.

Maanomistajille työn tuloksena syntyvistä yleistasoisista valuma-aluesuunnitelmista olisi hyötyä esimerkiksi CAP-tukihakemusten laatimisessa sekä silloin, kun haetaan tukea metsätalouden kannustinjärjestelmästä (Metka) luonnonhoidon töihin tai suojeluun.

Hanke vahvistaa ilmastokestävyyttä Oulujoen vesistöalueella

"Suunnittelun välineitä ja työkaluja ilmastokestävyyden vahvistamiseksi Oulujoen vesistöalueella" eli ARVOVESI 2 -hanke (2024–2025) toteutetaan Suomen ympäristökeskuksessa yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-keskusten, Pro Agria Oulu ry:n ja TAPIO Oy:n sekä pilottialueiden maanomistajien ja sidosryhmien kanssa.

Hanketta rahoittavat Suomen ympäristökeskuksen lisäksi Euroopan aluekehitysrahasto, valtaosa alueen kunnista sekä yrityksistä Fortum, Oulun Energia, Sotkamo Silver, Terrafame Oy ja UPM Energia.

Lisätietoja

EU-logo

Kohderyhmä: