Puupohjaiset tuotteet voivat varastoida hiilidioksidia ja korvata fossiilisia raaka-aineita

Uutinen 22.4.2022 klo 10.00
© Adobe Stock

Puupohjaisten tuotteiden mahdollisuutta varastoida hiilidioksidia sekä korvata fossiilisia raaka-aineita on selvitetty juuri julkaistussa tutkimusraportissa. Metsien ja puun käytön avulla voidaan hillitä ilmastonmuutosta sitomalla hiiltä metsiin tai puutuotteisiin sekä vähentämällä uusiutumattomien raaka-aineiden käyttöä.

Suomen ympäristökeskuksen ja saksalaisen energia- ja ympäristötutkimusinstituutin (IFEU) tuottaman tieteellisen raportin tilaajana ja rahoittajana toimi UPM.

”Toistaiseksi ei ole ollut tieteeseen perustuvaa, johdonmukaista tapaa laskea metsäteollisuuden kokonaisvaltaisia ilmastovaikutuksia. Tämä raportti auttaa kehittämään tätä laskentatapaa”, sanoo UPM:n vastuullisuusjohtaja Sami Lundgren.

Ilmastovaikutuksia arvioitava monisyisesti

”Puupohjaisten tuotteiden ilmastovaikutusten arviointi on haastavaa. Puuta käytetään monin eri tavoin ja siksi siihen liittyy monia olettamuksia ja epävarmuuksia. Tämä raportti auttaa ymmärtämään ja ratkomaan näitä haasteita käytännössä”, sanoo ryhmäpäällikkö Sampo Soimakallio Suomen ympäristökeskuksesta.

Raportti antaa käytännön ohjeita ilmastovaikutusten arvioimiseen sekä tuote- että yritystasolla. Lisäksi se avaa näiden arvioiden rajoitteita ja olettamuksia.

”Tuotteiden hiilijalanjälkeen liittyvä tieto on yhä tärkeämpää. Niihin liittyvät laskentamenetelmät eivät ole kuitenkaan aina selkeästi määriteltyjä, vaikka käytössä on erilaisia kansainvälisiä standardeja. Näin ollen hiilijalanjälkitietojen luotettavuutta voidaan kyseenalaistaa. Tämä raportti painottaakin metodologisen läpinäkyvyyden tärkeyttä”, toteaa Horst Fehrenbach IFEU:sta.

”Tässä raportissa ei tarkasteltu puunkorjuun vaikutuksia metsien hiilivarastoihin. Ne tulee huomioida erikseen mutta johdonmukaisesti puutuotteiden hiilivaraston ja fossiilisten korvausvaikutusten ohella, kun puunkäytön ilmastovaikutuksia arvioidaan. Tähän raportti antaa periaatteellisia suosituksia”, korostaa Soimakallio.

Linkkejä

Englanninkielinen raportti: Fossil carbon emission substitution and carbon storage effects of wood-based products

UPM:n tiedote: UPM syventää tieteellistä tietopohjaa tuotteidensa ilmastovaikutuksista

Lisätietoa

  • Ryhmäpäällikkö Sampo Soimakallio, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@syke.fi, puh. 0295 251 803
  • Vastuullisuusjohtaja Sami Lundgren, UPM, etunimi.sukunimi@upm.com, puh. 040 5800 910
  • Osastonjohtaja Horst Fehrenbach, IFEU, etunimi.sukunimi@ifeu.de, puh. +49 (0)6221 4767 16

Kohderyhmä: