Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän hankinta etenee neuvotteluvaiheeseen — kuusi yritystä osallistuu

Uutinen 23.5.2022 klo 10.53
Ihmisiä neuvottelemassa.
Neuvotteluissa yritykset voivat kertoa miten he teknisesti rakentaisivat uuden tietojärjestelmän annettujen reunaehtojen puitteissa. Suomen ympäristökeskus selvittää neuvotteluilla tehokkainta tapaa toteuttaa tietojärjestelmä. Kuva: ympäristöministeriö.
 

Suomen ympäristökeskus (SYKE) kutsui keväällä rakennetun ympäristön tietojärjestelmän toteuttamisesta kiinnostuneet yritykset ilmoittautumaan kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn. Tietojärjestelmään kootaan jatkossa valtakunnallisesti alueidenkäytön suunnitelmat ja rakentamisen tiedot.

Menettelyyn jätti hakemuksensa toukokuun määräaikaan mennessä kuusi yritystä.

Osallistuvat yritykset ovat:

  • CGI Suomi Oy 
  • Futurice Oy 
  • Gofore Oyj 
  • Solita Oy 
  • Vincit Oyj 
  • Zure Oy 

Päätös toteuttajasta tehdään syksyllä

Menettely koostuu useasta neuvottelukierroksesta. SYKE käy kunkin kierroksen aikana kahdenväliset neuvottelut jokaisen yrityksen ja sen mahdollisen konsortion kanssa.

”On ilahduttavaa, että näin moni yritys on kiinnostunut tietojärjestelmän toteuttamisesta, ja että kaikilta myös löytyy monipuolista osaamista. Kilpailullinen neuvottelumenettely on työläs sekä tilaajalle että osallistuville yrityksille, mutta uskomme tällä tavalla löytävämme parhaan mahdollisen toteutustavan yhteiskunnallisesti tärkeän järjestelmän toteuttamiseen tiukassa aikataulussa”, kertoo hankepäällikkö Päivi Malmi.

Neuvotteluiden aikana osallistujat yhdessä selvittävät, millä teknologioilla ja menetelmillä tietojärjestelmä voidaan parhaiten toteuttaa. Kierrosten aikana yritykset tuovat esille vaihtoehtojaan ja osaamistaan. Ensimmäiset neuvottelut järjestetään toukokuussa, ja prosessi jatkuu syyskuuhun.

”Odotamme, että neuvottelut antavat meille uusia ajatuksia ja täydentävät kokonaisnäkemystämme, jotta osaamme laatia lopulta parhaan mahdollisen tarjouspyynnön järjestelmän toteutuksesta. Samalla neuvottelut myös perehdyttävät tulevaa toimittajaa tietojärjestelmän vaatimuksiin”, jatkaa Malmi.

Neuvottelukierrosten jälkeen SYKE jättää lopullisen tarjouspyynnön, ja hankintapäätös todennäköisesti tehdään loka-marraskuussa. Valittavan yrityksen kanssa työt aloitetaan vielä vuoden 2022 aikana.

Järjestelmän keskeisiä käyttäjiä ovat kunnat ja maakuntien liitot, jotka tuottavat osana perustehtäviään tietoa rakennetusta ympäristöstä. Teknisiä ratkaisuja testataan yhdessä pilottikuntien kanssa vuonna 2023. Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä otetaan käyttöön vaiheittain vuoden 2024 aikana.

Tutustu tarkemmin

Lisätietoja

Päivi Malmi, hankepäällikkö
Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä
p. 050 375 7114
etunimi.sukunimi@syke.fi
Suomen ympäristökeskus


Aihealue:
Kohderyhmä: