Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Rannikoilla ja Hämeessä tulee seurata kaivojen veden riittävyyttä

Tiedote 11.5.2017 klo 16.03
Kaivovesi
© Sanna Vienonen

Pohjaveden pinnat ovat ajankohtaan nähden keskimääräistä alempana rannikkoalueilla sekä Etelä-Hämeessä kuivan syksyn ja lumitilanteeltaan vaihtelevan talven jäljiltä. Pohjavesivaraston täydentyminen jäi näillä alueilla vajaaksi, joten kaivojen veden riittävyyttä on hyvä tarkkailla.

Keväinen pohjaveden pinnankorkeuksien lasku on nyt hidastunut viileän sään myötä, koska haihdunta on vielä vähäistä ja kasvukausi ei vielä täysin käynnistynyt. 

”Mikäli kesästä tulee vähäsateinen ja lämmin, kannattaa alueen yksityiskaivojen omistajien sekä mökkiläisten varautua veden vähäisyyteen kaivoissa kesällä”, muistuttaa hydrogeologi Mirjam Orvomaa Suomen ympäristökeskuksesta.

Hämeen ja rannikkoalueiden yhdyskuntien vedenhankinta perustuu pitkälti suurien pohjavesimuodostumien vesivaroihin. Niiden pinnankorkeudet ovat pitkän aikajakson keskiarvoihin verrattuna vain hieman keskimääräistä alempana. Tämä johtuu suurten muodostumien suhteellisen hitaasta pohjaveden kierrosta, ja peräkkäiset kuivat vuodet vaikuttavat vesivarastoon vain vähän.

Verrattaessa rannikkoseudun ja Etelä-Hämeen pohjaveden pintoja edelliseen kuivaan jaksoon vuosina 2002–2003, ovat pinnat nyt 1–1,5 metriä korkeammalla kuin tuon aikajakson kuivimpaan aikaan.

Muualla maassa pohjavedet ovat lähellä ajankohdan keskimääräistä. Maan pohjoisosissa lumen sulaminen ei ole vielä nostanut pohjaveden pinnankorkeuksia.

Lisätietoja:

Hydrogeologi Mirjam Orvomaa, Suomen ympäristökeskus (SYKE)
puh. 0295 251 484, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Geohydrologi Risto Mäkinen, Suomen ympäristökeskus (SYKE)
puh. 0295 251 446, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi [risto.p.makinen]

 


Kohderyhmä: