Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Sirpa Lehtinen: Miksi sinilevät ovat uutinen vuodesta toiseen?

RSS
18.7.2018 Sirpa Lehtinen
Sirpa Lehtinen

Sinilevät ovat jokakesäinen puheenaihe. SYKE on tiedottanut sinileviin liittyvistä riskeistä jo 20 vuoden ajan. SYKE tekee valtakunnallista sinileväseurantaa yhteistyössä alueellisten ELY-keskusten kanssa osana ympäristön tilan seurantaa, mutta uimarantojen sinileväseurannasta vastaavat Valviran ohjauksessa kuntien terveysviranomaiset. Valtakunnallisen sinileväseurannan havainnot sekä Havaintolähetti-sovelluksen kautta tulleet kansalaishavainnot esitetään Järvi-meriwikin levähavaintokartalla.

Suomalaiset ovatkin jo varsin hyvin tietoisia siitä, että sinileväiseen veteen pitää suhtautua varoen, koska sinilevät saattavat olla myrkyllisiä. Ajoittain epäilyjä sinilevämyrkytyksistä kuitenkin tulee ilmi.

Vaikka sinilevät eli sinibakteerit ovat luonnollinen osa Itämerenkin kasviplanktonyhteisöä, niiden määrä on pääsääntöisesti lisääntynyt Suomenlahden, Ahvenanmeren ja Selkämeren avomeriseurannan havaintopaikoilla viimeisten 40 vuoden aikana. Myös sinilevien muodostamien massaesiintymien eli sinileväkukintojen laajuus oli merkittävästi suurempi ajanjaksolla 1997-2013 kuin jaksolla 1979-1996, vaikka vaihtelua näiden ajanjaksojen sisällekin mahtuu, eikä kyseessä ole suoraviivainen trendi. Useilla Suomenlahden asemilla sinilevämäärien huiput sijoittuvat kuitenkin pääosin vuosien 1996-2007 välille.

Kasviplanktonseuranta ja siten myös varsinainen sinilevien määrän ja lajiston seuranta toteutetaan analysoimalla mereltä kerättyjä vesinäytteitä mikroskoopin avulla. Sinilevät eivät ainakaan omasta mielestäni kuulu kasviplanktonyhteisön kaunottariin, mutta muutoin näytteissä esiintyy mitä upeimpia ja yksityiskohdiltaan viehättäviä lajeja.

Vaikka seurantamenetelmiä ei kannata heppoisin perustein korvata uusilla, jotteivät vertailukelpoiset pitkäaikasarjat katkea, SYKEn merikeskus tekee kehitystyötä seurantamenetelmien kehittämiseksi. Tuore automaattinen kuvantamislaite, jonka pyrimme opettamaan tunnistamaan levälajistoa ja laskemaan niiden määriä vedessä, sijaitsee FINMARI-tutkimusinfrastruktuuriin kuuluvalla Meren ja ilmakehäntutkimusasemalla Utön saaressa.

Muutamiin laivoihin kuten Silja Serenadeen ja Finnmaidiin on asennettu Alg@line-laitteisto, joka mittaa jatkuvasti muun muassa sinileväpigmenttien määrää vedessä laivan kulkiessa ja kerää automaattisesti vesinäytteitä tietyin välein. Automaattisesti kerätyt tiedot saapuvat reaaliaikaisesti netin välityksellä tutkijoiden työpöydille tarkasteltaviksi. SYKEn kaukokartoitusryhmän satelliittikuviin pohjautuvat sinilevätulkinnat ja Rajavartiolaitoksen lähettämät havainnot ovat myös tärkeitä tiedonlähteitä sinilevätilanteen arvioinnissa.

Lopuksi vielä varoituksen sana: sinilevät tuottavat useita erilaisia hermo- ja maksamyrkyllisiä sekä allergisoivia tai ihoa ja silmiä ärsyttäviä yhdisteitä. Kaikkien niiden mittaaminen on mahdotonta, joten varovaisuus on aina tarpeen, jos vedessä on sinilevää. Etenkin pienet lapset ja lemmikkieläimet on syytä pitää pois sinileväisestä vedestä. Myrkytysepäilyissä neuvoja saa Myrkytystietokeskuksesta, lääkäriltä ja eläinlääkäriltä.

”Olen kasviplanktontutkija Sirpa Lehtinen SYKEn merikeskuksesta. Vapaa-ajallanikin olen mieluiten veden äärellä, ja vaikka rakastankin merta niin myös järvet kelpaavat mainiosti!”
Puh. 0295 251 353
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Blogikirjoittajien näkemykset ovat heidän omiaan, eivätkä ne edusta Suomen ympäristökeskuksen virallista kantaa.

Kommentit (2 kommenttia)
Tuovi
19.7.2018
klo 9.23
Joka puolella varoitetaan, että pitää olla varovainen, jos vedessä on sinilevää. Toisaalta tiedetään, että sinileviä on puhtaissakin vesissä. Voisiko saada vaikka taulukon, jossa kerrottaisiin mitä tarkoittaa vedessä on sinilevää missäkin yhteydessä (uinti,
löylyvesi, hampaanpesu ja perunan keitto). Onko vedessä sinilevää, kun näkyy yksittäisiä palleroita veden sisässä 30 sentin välein? 5 sentin välein? JS veden pinnalla on hentoja vihertäviä nauhoja? Jos nauhoja on ihan rannan tuntumassa, muttei kolmen metrin
päässä rannasta? Jos veden pinnalla on maalimainen kerros? ... Myös se olisi kiva aina mainita, onko levien tuottama myrkky levissä vai vedessä niiden ympärillä. Jos tunti töitten näkyi haileita levä juovia, mutta enää ei muuta kuin joku hitu jossain, otanko
löylyveden järvestä vai en? Entä jos löylyvedessä on levähituja, ja vielä sattuu olemaan hermomyrkkysorttia ne, niin onko se enemmän vai vähemmän haitallista kuin se savu, jonka hengitin tulta saunanpesään tehdessäni? Ihan vaan, jotta osaisi suhteuttaa. Kiitos!
Sirpa Lehtinen
20.7.2018
klo 12.27
Kiitos kommentista! Pyysit taulukkoa veden käytön rajoituksista tilanteissa, jolloin vedessä on eri määriä sinilevää. Tutkimustiedon perusteella erilaisten sinilevämyrkkyjen määrä voi vaihdella hyvinkin nopeasti samallakin paikalla, myrkyllisyys ei välttämättä
ole täysin yhteneväinen sinilevämassan määrään kanssa, ja levämyrkkyjä tosiaan myös liukenee sinileväsolujen sisältä veteen. Myrkyllisiä yhdisteitä voi siis olla vedessä vielä vaikkei sinileväsoluja enää näkyisikään. Näistä syistä ei ole mahdollista tarkkaan
ohjeistaa sitä, miten suuri määrä sinilevää aiheuttaa /ei aiheuta terveyshaittoja. Varovaisuusperiaate on tästä syystä asiantuntijoiden suosittelema ja käytännössä järkevin lähestymistapa. Eli jos vedessä on silmin nähden havaittavissa sinilevää, siihen on
syytä suhtautua siten että olettaa sen voivan aiheuttaa terveyshaittaa. Kysyit löylyvedestä. Eilen julkaistussa THL-Evira-Myrkytystietokeskus-SYKE -yhteistiedotteessa todetaan: "Sinilevä on pahimmillaan saunavedessä. Sinilevää sisältävää vettä ei pidä käyttää
löylyvetenä. Altistuminen sinileväiselle vedelle ihon ja hengityksen kautta aiheuttaa jopa enemmän oireita kuin veden nieleminen." Tässä linkki tähän eilen julkaistuun tiedotteeseen, joka sisältää käytännön tietoa: https://bit.ly/2Lv5MK1 Tässä lisäksi vielä
linkki Sinileväinfoon, jossa on mm. lista veden käytön rajoituksista jos vedessä on tai on äskettäin ollut sinilevää: https://bit.ly/2J0JMGn