Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Ratkaisuja-blogi - Tammikuu 2019
RSS

Antti Parjanne: Ilmastonmuutokseen sopeutuminen kaipaa helppokäyttöistä paikkatietoon perustuvaa tulevaisuustietoa

5.3.2019 klo 13.39 Antti Parjanne
Ilmastonmuutos ilmiönä koskettaa kaikkia hallinnon sektoreita, mutta kukin sektori tekee skenaariotyötä omalla tavallaan. Osittain tehdään päällekkäistäkin työtä. Kansainväliset IPCC:n skenaariot ovat yhteisiä, mutta niitä on eri hallinnonaloilla tarkennettu eri ilmiöille ja myös alueellisesti. Herää kysymys, voisiko meillä olla mahdollisimman yhtenevät skenaariot, kirjoittaa Antti Parjanne Ratkaisuja-blogissaan.