Suomen ympäristökeskus valmistelee EU-hanketta maatalouden, raskaiden ajoneuvojen ja pk-teollisuuden päästöjen vähentämiseksi

Uutinen 24.5.2022 klo 8.38
© AdobeStock

Suomen ympäristökeskus SYKE valmistelee parhaillaan ilmastonmuutoksen hillintään keskittyvää rahoitushakemusta EU:n Life-ohjelmaan ympäristöministeriön johdolla. Hankkeen päämääränä on Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman (KAISU) toteuttaminen. Ilmastotoimia pyritään kohdentamaan niille taakanjakosektorin osa-alueille, joilla  päästöt eivät ole vähentyneet riittävästi tavoitteisiin nähden. 

Maataloudessa päästövähennyksiä tavoitellaan muun muassa kehittämällä kosteikkoviljelyn ja kasviproteiinien arvoketjuja. Liikenteessä painopiste on raskaassa tavaraliikenteessä, jossa edistetään energiatehokkuustoimia sekä vaihtoehtoisten käyttövoimien, kuten sähkön, biokaasun ja puhtaiden synteettisten polttoaineiden käyttöä. Vastaavasti myös työkoneiden fossiilisia polttoaineita pyritään hankkeessa korvaamaan vähäpäästöisillä vaihtoehdoilla. Lisäksi hankkeeseen  tullaan sisällyttämään pk-teollisuuden kohdennettuja päästövähennystoimia.  

Hankkeen poikkileikkaavia toimia päästövähennysten edistämiseksi ovat politiikkatoimien kehittäminen ja arviointi, koulutus ja vuorovaikutus, vaikutusarviointien kehittäminen, tutkimus sekä uusien investointien edistäminen.

Kansallisen ilmastopolitiikan toimeenpanosta EU-rahoituksella on jo kertynyt kokemusta käynnissä olevasta Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia (Canemure) -hankkeesta, jota SYKE koordinoi vuosina 2018-2024.

Uuden hankkeen ensi vaiheen hakemus toimitetaan Euroopan komissiolle arvioitavaksi 8.9.2022 mennessä. Konsortioneuvottelut ovat parhaillaan käynnissä. Mikäli olet kiinnostunut hankkeesta, ota yhteyttä valmistelijoihin.

Lisätietoja

Hankkeen valmistelijat:

  • erityisasiantuntija Karoliina Auvinen, SYKE, puh. +358 295 251 235, karoliina.auvinen@syke.fi  
  • erityisasiantuntija Johannes Lounasheimo, SYKE, puh. +358 295 251 008, johannes.lounasheimo@syke.fi
  • rityisasiantuntija Matti Sahla, Ympäristöministeriö, puh. +358 50 440 6579, matti.sahla@gov.fi 

Lisätietoja hankkeen valmistelusta, rahoituksesta ja konsortiosta


Kohderyhmä: