Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Öljypäästöjä havaittiin lentovalvonnalla ennätyksellisen vähän vuonna 2013

Tiedote 11.2.2014 klo 10.06

SYKE ja Rajavartiolaitos tiedottavat

Vuonna 2013 Rajavartiolaitoksen valvontalennoilla havaittiin Itämerellä vain 9 laitonta öljypäästöä. Eniten päästöjä, 107 kappaletta, raportoitiin vuonna 2001. Myös päästöjen koko on pienentynyt huomattavasti. Vuonna 2013 päästö oli keskimäärin noin 5 litraa, kun 2001 se oli 180 litraa.

Valvontalentokoneesta kuvattua laivaliikennettä elokuussa 2013. SYKE/Tahvonen

Valvontalentokoneesta kuvattua laivaliikennettä elokuussa 2013. Kuva: SYKE/ Kati Tahvonen

Itämeren suojelukomissio HELCOM on asettanut tavoitteeksi, että vuoteen 2021 mennessä Itämerellä ei tapahdu laittomia öljypäästöjä. Tilannetta seurataan Itämeren maiden lentovalvontatilastojen avulla. Suomen 2013 tilastojen valossa näyttäisi siltä, että tavoite voitaisiin saavuttaa.

Suomen lentovalvonnan havaitsemat öljypäästöt 1996 - 2013
Oljypaastot_lev494px.gif

Suomessa tilastoidaan myös muita kuin lentohavaintoja

Lentovalvonnan lisäksi Rajavartiolaitos ja pelastuslaitokset raportoivat öljypäästöistä satamissa tai rannan läheisyydessä. Myös kaikkien yhteenlaskettujen öljypäästöhavaintojen määrä on laskusuunnassa. Vuoden 2013 aikana Suomen viranomaiset havaitsivat yhteensä 50 öljypäästöä. Päästöt olivat pääsääntöisesti pieniä. 

Rajavartiolaitos tutkii öljypäästötapaukset. Päästöön syyllistyneen aluksen omistajalle tai laivaisännälle voidaan määrätä öljypäästömaksu. Rajavartiolaitos voi myös käynnistää esitutkinnan. Vuonna 2013 Rajavartiolaitos aloitti tutkinnan yhdeksässä tapauksessa.

Suomen yhteenlasketut öljypäästöhavainnot merialueilla 2006 - 2013
Tiedote_tilasto_lev431px.gif
 
Suomen ja Viron öljypäästöhavainnot Itämerellä 2013
paastokartta_fi_eilogoa_405x383px.gif
Suomen yhteenlasketut öljypäästöhavainnot Itämerellä sekä Viron havainnot Suomen alueella 2013

Kansainvälinen yhteistyö ja valvontaoperaatiot

Vuonna 2013 Suomen valvontalentotunteja kertyi Itämerellä yhteensä noin 625. Suurin osa ajasta lennettiin Suomen alueella, mutta noin neljännes lentotunneista valvottiin muiden maiden vastuualueita. Vastaavasti naapurimaiden koneet lensivät Suomen alueella noin 230 tunnin ajan.

Suomalaisten havaitsemista öljypäästöistä kaksi oli Viron alueella ja yksi Ruotsin alueella. Virolaiset havaitsivat Suomen puolella kolme öljypäästöä valvontalennoillaan.

Suomalaiset osallistuivat vuoden 2013 aikana myös valvontaoperaatioihin, joissa laivaliikenteen öljypäästöjä monitoroidaan tehostetusti vilkkaasti liikennöidyillä alueilla. Kaksi operaatioista oli Itämerellä ja yksi Pohjanmerellä.

Päästövalvonnassa kansainvälinen rajat ylittävä yhteistyö on tärkeää erityisesti kapealla Suomenlahdella, jossa laivat kulkevat Viron ja Suomen talousvyöhykkeiden rajalla.

Nykyaikaiset valvontalaitteet ja satelliittikuvat

Sekä Suomen, Ruotsin että Viron valvontalentokoneissa on viime vuosina uusitut ympäristövalvontalaitteet, joilla meriliikennettä voidaan seurata myös huonolla säällä ja pimeässä. Sivukulmatutkalla voidaan havaita öljypäästöjä jopa kymmenien kilometrien päästä valvontakoneen lentoreitistä. Koneissa on myös alusten tunnistamiseen soveltuvat laitteistot.

Öljypäästöjä valvotaan myös Euroopan meriturvallisuusvirasto (EMSA) satelliittikuvapalvelun kautta. Vuonna 2013 Suomen alueelta saatiin 215 satelliittikuvaa.

Lisätietoja

Öljypäästövalvonta
Ylitarkastaja Kati Tahvonen, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. 0400 148 754, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Öljypäästöjen tutkinta
Meriturvallisuusasiantuntija Tom Lundell, Rajavartiolaitos, puh. 040 521 4685, etunimi.sukunimi@raja.fi

Viestintäasiantuntija Katri Haatainen, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. 0295 251 135, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Lisää


Kohderyhmä: