Paula Kivimaalle Päiviö Hetemäen rahaston tunnustuspalkinto kokonaisturvallisuuden puolesta tehdystä ansiokkaasta kehitystyöstä

Tiedote 16.12.2022 klo 11.18
Paula_Kivimaa_20220927_15_Kai_Widell_556x303B.jpg
Tutkimusprofessori Paula Kivimaa on ansioitunut ympäristöpolitiikan, innovaatioiden ja kestävyysmurroksen tutkija erityisesti ilmastonmuutoksen ja energiajärjestelmän alueella. © Kuva: Kai Widell

Suomen ympäristökeskuksen tutkimusprofessori Paula Kivimaalle on myönnetty Päiviö Hetemäen rahaston tunnustuspalkinto. Palkinto luovutettiin Paula Kivimaalle 15.12.2022. Tunnustuspalkinnon myöntää Maanpuolustuskurssiyhdistys, ja sen suuruus on 1 000 euroa. Palkinto on myönnetty Kivimaan ansioista kokonaisturvallisuutta edistävässä ilmastonmuutosta ja energiajärjestelmiä käsittelevässä tutkimuksessa. Päiviö Hetemäen rahaston tarkoitus on palkita kokonaisturvallisuuden eri aloilla suoritettua ansiokasta kehittämistyötä ja tukea valtakunnan puolustusvalmiuden edistämiseksi tapahtuvaa tutkimustyötä, kasvatusta ja muuta toimintaa.

Tutkimusprofessori Paula Kivimaa (Dos. FT., s. 1978) on ansioitunut ympäristöpolitiikan, innovaatioiden ja kestävyysmurroksen tutkija erityisesti ilmastonmuutoksen ja energiajärjestelmän alueella. Ilmastonmuutos ja turvallisuus kytkeytyvät toisiinsa monien paikallisesti ilmenevien ja maailmanlaajuisesti välittyvien vaikutusketjujen kautta.

Kivimaan käynnissä oleva tutkimus tarkastelee ilmastonmuutosta, energiaturvallisuutta ja turvallisuuspolitiikkaa. Tänä vuonna, Venäjän hyökkäyssodan alettua, Kivimaan tutkimustyö on noussut entistäkin ajankohtaisemmaksi. Yhteiskunnalliseen vuoropuheluun aktiivisesti osallistuva Kivimaa on tuonut ajankohtaista ymmärrystä kansallisen kokonaisturvallisuuden kannalta keskeisten ilmasto-, energia- ja turvallisuuspolitiikan kytköksistä. Kivimaa on osallistunut muun muassa aiheesta järjestettyihin paneelikeskusteluihin ja kirjoittanut energiapolitiikan ja turvallisuuden hallinnan yhteyksistä suomalaisessa mediassa.

“Olen valtavan iloinen tästä tunnustuspalkinnosta, sillä se osoittaa, että syksyllä 2019 alkaneesta energiaa, kansallista turvallisuutta ja puolustuspolitiikkaa käsittelevästä akateemisesta tutkimuksesta on hyötyä myös käytännön toimijoille. Tutkijana yleisesti toivon, että onnistun ennakoimaan aiheita, joista on suhteellisen vähän tutkimusta ja siten potentiaalista yhteiskunnallista hyötyä tulevaisuudessa sekä lisäarvoa tieteelliselle tutkimukselle. Työssäni yhdistän tyypillisesti eri tutkimussuuntausten ajatuksia – tässä tapauksessa kestävyysmurrosten, julkisen ohjauksen ja turvallisuuden tutkimuksen käsitteitä ja lähestymistapoja. Tutkimalla marginaalisempia tai osin piileviä aiheita voidaan tuottaa tietoa muuttuvien olosuhteiden tarpeisiin”, Paula Kivimaa kertoo.

“Tänä vuonna energian ja turvallisuuden kytkökset konkretisoituivat liiankin raadollisesti, ja tietysti toivoisin, että aihe ei olisi samalla tavalla ajankohtainen kuin se nyt on. Aiheen ajankohtaistuminen kuitenkin osoittaa, että on tärkeä tutkia myös sellaisia aiheita, jotka eivät tietyllä hetkellä vaikuta kovin merkittäviltä, jotta meillä on olemassa tietopohjaa julkisen ohjauksen tai yhteiskunnan nykytilasta eri alueilla, mahdollisista tulevaisuuden uhkakuvista sekä siitä, miten julkista ohjausta ja muuta yhteiskunnan toimintaa tulee uudistaa.”

Päiviö Hetemäen rahaston tunnustuspalkinnot 2022_0353m_556x303.jpg
Tutkimusprofessori Paula Kivimaan (oikealla) lisäksi Päiviö Hetemäen rahaston tunnustuspalkinnon sai professori Olli Vapalahti ja apurahan Katariina Simonen. Palkinnot luovutti 15.12.2022 Maanpuolustuskurssiyhdistyksen puheenjohtaja, korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Kari Kuusiniemi. © Puolustusvoimat

Kivimaan julkista ohjausta, ohjauskeinoyhdistelmiä, politiikkakoherenssia ja politiikka-arviointia kestävyysmurrosten yhteydessä tarkasteleva tutkimustyö on kansainvälisesti tunnustettua. Hän oli vuonna 2021 Clarivate Analyticsin Highly Cited Researchers -listalla alansa viitatuimpien tutkijoiden joukossa. Yli sadan tieteellisen artikkelin ja raportin lisäksi Kivimaa on julkaissut Cambridge University Pressin kustantaman kirjan innovatiivisesta ilmastopolitiikasta. Samalta kustantamolta ilmestyy vuonna 2024 Kivimaan kirjoittama kestävää energiasiirtymää ja turvallisuuspolitiikkaa käsittelevä kirja.

Kivimaa on tehnyt perustutkintonsa ja osan urastaan Isossa-Britanniassa. Suomen ympäristökeskuksen lisäksi hän on työskennellyt Valtiontalouden tarkastusvirastossa vuosina 2010–2011 ja osa-aikaisesti Sussexin yliopistossa vuosina 2015–2021. Kivimaa on kestävän hallinnan dosentti Aalto -yliopistossa. Vuodesta 2020 lähtien Kivimaa on ollut Suomen ilmastopaneelin jäsen, ja tässä roolissa hän on muun muassa johtanut ilmastopolitiikan oikeudenmukaisuutta tarkastelevaa hanketta vuosina 2021–2022.

Suomen ympäristökeskuksen tutkimusjohtaja Eeva Primmerin mukaan Kivimaan tutkimus ja asiantuntijatyö yhdistää merkityksellisellä tavalla korkealaatuista tutkimusta, hallinnon tukea ja käytännön kokemuksia.

”Kokonaisvaltainen politiikan tarkastelu ja arviointi ovat kokonaisturvallisuuden edistämisessä avainasemassa. Tästä Paula Kivimaan johtama ilmastopolitiikan ja turvallisuuspolitiikan kytköksen tarkastelu on hyvä esimerkki. Tutkimustyö ja sen tuloksia soveltava hallinnon, yritysten ja kansalaisten yhdessä tekemä kestävyysmurrostyö muodostavat turvallisuutta vankentavan kokonaisuuden. Kivimaan ansiot käytäntöä palvelevassa politiikan tutkimuksessa ja yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistumisessa toimivat esimerkkinä myös muille nuorille tutkijoille ja asiantuntijoille”, sanoo Eeva Primmer.

Lue lisää:


Kohderyhmä: