Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Vaaraa aiheuttavat sääilmiöt esillä Turvallisuus ja Puolustus -messuilla

Tiedote 25.9.2012 klo 12.00

SYKE ja Ilmatieteen laitos tiedottavat

Suomen ympäristökeskuksen ja Ilmatieteen laitoksen asiantuntijat kertovat yhteisellä osastollaan tulvista, myrskyistä ja niihin varautumisesta Turvallisuus ja Puolustus -messuilla Lahdessa 27. - 29.9.2012.

Tulviin varautuminen on noussut yhä tärkeämmäksi kansalaisille, kiinteistön omistajille, kunnille ja erityisesti pelastuslaitoksille.
"Ilmaston lämmetessä rankkasateet voimistuvat ja tulvariskit muuttuvat ja paikoin kasvavat. Tulvia voi esiintyä kaikkina vuodenaikoina kuten kuluneena vuonna", kertoo johtava hydrologi Bertel Vehviläinen SYKEstä.

Tulvavaarakartat löytyvät verkosta

SYKEn verkkopalvelussa voi helposti seurata, miten vesitilanne kehittyy ja miltä tulvaennusteet näyttävät. Tulvavahinkojen minimoimiseksi kannattaa lisäksi tutustua tulvakarttoihin. Tulvavaarakarttoja on laadittu lähinnä vesistötulville eli joesta tai järvestä nouseville tulville.

SYKEn vesistömallijärjestelmällä ennustetaan vesistöjen vedenkorkeuksia ja virtaamia sekä pohjaveden korkeuksia, varoitetaan tulvista ja kattojen lumikuormista sekä lasketaan vesistöjen ravinnekuormitusta Itämereen. Ennusteita hyödynnetään laajasti tiedottamisessa, seurannassa, säännöstelyssä ja tulvantorjunnan tukena.

Varoitukset ja ennusteet kertovat vaaraa aiheuttavista sääilmiöistä

Ilmatieteen laitos varoittaa ennakkoon useista mahdollisesti vaaraa aiheuttavista sääilmiöistä. Messuilla esitellään erityisesti rankkasadevaroituksia ja maa-alueiden tuulivaroituksia. Messuosastolla esitellään, kuinka tulee toimia, kun varoitus on annettu ja millaista vahinkoa esimerkiksi 30 millimetriä tunnissa satava sadekuuro voi aiheuttaa. Tiedot ovat saatavissa Ilmatieteen laitoksen verkkosivuilta.

Sadevaroituksia annetaan niin runsaista, pitkäkestoisista sateista kuin rankoista, lyhyen aikaa kestävistä sateista. Tulvimista aiheuttavia sateita on Suomessa lähinnä keväästä syksyyn. Maa-alueiden tuulivaroitukset annetaan tuulenpuuskista, koska juuri puuskat aiheuttavat vahinkoja. Normaalien seuraavaa 24 tuntia koskevien varoitusten lisäksi annetaan rankkasateista ja matalapaineisiin liittyvistä tuulista ennakkovaroituksia tarvittaessa 3 vuorokautta ennen ja ukkospuuskista 2 vuorokautta ennen.

SYKE ja Ilmatieteen laitos yhdessä myös ympäristömessuilla

SYKE ja Ilmatieteen laitos järjestävät yhdessä seminaarin ilmastonmuutoksesta ja paikallisista ratkaisuista ympäristötekniikkamessuilla torstaina 11.10.2012 Helsingin messukeskuksessa.

Lisää verkkosivuilla

SYKE:

Ilmatieteen laitos:

Lisätietoja

Vesitilanne ja tulvaennusteet:
Johtava hydrologi Bertel Vehviläinen, Suomen ympäristökeskus SYKE
puh. 040 561 5533, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Rankkasateet ja tulvat:
Yhteyspäällikkö Markku Seppänen, Ilmatieteen laitos
puh. 029 539 3360, etunimi.sukunimi@fmi.fi

Tiedottaja Eija Vallinheimo, Ilmatieteen laitos
puh. 029 539 2231, etunimi.sukunimi@fmi.fi

Tiedottaja Katri Haatainen, Suomen ympäristökeskus SYKE
puh. 0400 148 550, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi


Kohderyhmä: