Vuoden 2017 innostavin vesistöteko -äänestyksen äänet on nyt laskettu

Tiedote 22.9.2017 klo 12.27

Suomen rotareiden, Suomen Melonta- ja Soutuliiton, Suomen vesiensuojeluyhdistysten liiton, valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston ja Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) yhteistyössä järjestämän 100 suomalaista vesistötekoa -kampanjan yleisöäänestys päättyi 18.9.2017.

Äänestyksessä eniten ääniä saivat aakkosjärjestyksessä lueteltuina seuraavat kolme vesistötekoa:

  • Honkalanrannan luonnonsuojelualue, Hämeenlinna
  • Iijokisoutu, Taivalkoski–Pudasjärvi
  • Jäälinjärven talkookunnostukset, Oulu

Honkalanrannan luonnonsuojelualue on laajassa käytössä

Honkalanranta
© Kuva: Petri Hirva

Lintuharrastajat rakensivat maanomistajien alun perin perustamalle yksityiselle luonnonsuojelualueelle lintutornin, pitkospuut, ladon, laavun ja nuotiopaikan. Tulvaniittyä on lisäksi entistetty laiduntamalla lampaita. Alueella on onnistuttu yhdistämään hyvin lajien säilyminen ja asukkaita lähellä olevan virkistyspaikan tarpeet, ja talkooviestiketjussa on lähes tuhannen henkilön yhteystiedot. Onnistuneinta hankkeessa on ollut alueen suuri suosio, virkistyskäytön laajuus sekä laaja tuki sidosryhmiltä.

Iijokisoutu ylläpitää vanhaa jokikulttuuria

Iijokisoutu
© Kuva: Jari Veijola

Perinteikkään Iijokisoudun tavoitteena on ylläpitää paikallista vanhaa jokikulttuuria, tukea luontoarvoja ja jakaa tietoa virtavesien tilasta. Soudun teemana on jo pitkään ollut myös vesistön sivujokien kunnostaminen uittoperkausten jälkeen ja merellisten vaelluskalojen palauttaminen jokeen joen alaosan voimaloiden ohi. Soutuun osallistuu vuosittain noin 200 soutajaa ja melojaa Suomesta ja ulkomailta. Ammattimaisesti toteutetun tapahtuman järjestelyt vaativat vuosittain tuhansia talkootyötunteja.

Jäälinjärvellä panostettu kunnostukseen, viestintään ja vaikuttamiseen

Jäälinjärvi
© Kuva: Birger Ylisaukko-Oja

Jäälinjärven talkoissa on selvitetty järven tilaa ja kuormitusta, kunnostettu valuma-aluetta sekä harjoitettu hoitokalastusta ja yhteiskunnallista vaikuttamista. Haasteellisinta hankkeessa on ollut vaikuttavuusseurannassa esiin nousseen mittavan rautailmiön hallinta ja tutkijoiden kiinnostuksen herättäminen ilmiöön. Suurimpana saavutuksena on ollut järven kalarakenteen tervehdyttäminen. Jatkossa pyritään Jäälin vesienhoidon lisäksi tukemaan muita kunnostajia verkottumalla ja onnistuneilla esimerkeillä.

Palkintojenjako Silakkasoudun yhteydessä 1.10.2017

Äänestyksessä eniten ääniä saaneet kolme tekoa palkitaan Helsingissä 1.10.2017 järjestettävän Silakkasoutu-tapahtuman yhteydessä. Töölönlahdelta Kauppatorille suuntaava soututapahtuma on rotarien järjestämä hyväntekeväisyystempaus, jolla kerätään varoja vesiensuojelutyöhön. Tapahtuman suojelijoiksi ovat lupautuneet tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja rouva Jenni Haukio.

Ilmoituksia vesistöteoista kerättiin elokuun loppuun asti ja mukaan saatiinkin vaikuttava lista erilaisia vesistötekoja. Esiraati valitsi sen jälkeen niistä äänestykseen kymmenen ehdokasta.

Raati painotti valinnoissaan innostavuutta ja ympäristökasvatuksellisia näkökohtia. Ehdokkaat pyrittiin valitsemaan niin, että ne edustavat erilaisia kunnostuskohteita ja tapahtumia mahdollisimman monipuolisesti – sekä pieniä että suurempia – eri puolilta Suomea. Raati halusi nostaa esille erityisesti tekoja, jotka eivät ole suurelle yleisölle vielä tuttuja ja/tai joissa on mukana mahdollisimman paljon paikallisia ihmisiä yhteisöllisyyttä kasvattamassa.

Suomi100-juhlavuoden ohjelmaan kuuluvan 100 suomalaista vesistötekoa -kampanjan tavoitteena on ollut lisätä tietoisuutta Suomen vesistöjen tilasta ja niiden kunnostustarpeista sekä kannustaa meitä kaikkia vaalimaan tätä merkittävää kansallisomaisuuttamme.

Suomi 100

Lisätietoja

Honkalanrannan luonnonsuojelualue:

Maanomistajat Sampo Honkala (puh. 050 5303 553) ja Satu Elo (puh. 040 5922 949), satuelo.in(at)gmail.com;
Kanta-Hämeen lintutieteellinen yhdistys, Juhani Kairamo, puh. 050 3363 747, juhani.kairamo(at)birdlife.fi;
Leader-hanke, Pekka Honkala, puh. 044 9161 556, honkalanranta.wordpress.com, www.facebook.com/Honkalanranta

Iijokisoutu:

Pudasjärven luonnonsuojeluyhdistys ry:n puheenjohtaja Pirkko-Liisa Luhta, puh. 044 2144 655,
www.iijokisoutu.net, www.facebook.com/iijokisoutu

Jäälinjärven kunnostustalkoot:

Birger Ylisaukko-oja, puh 045 2041 003, birger.ylisaukko-oja(at)pp.inet.fi, kiiminginjaalinvedet.net  

100 suomalaista vesistötekoa -kampanja:

Vesistökunnostusverkoston koordinaattori, tutkija Mirjami Kuoppala, Suomen ympäristökeskus SYKE,
puh. 0295 251 644, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Silakkasoutu:

Hausjärven-Riihimäen Rotaryklubi, Markku Juhola,  puh. 0400 444 714, etunimi.sukunimi@kolumbus.fi
Finlandia Hall Rotaryklubi, Hannele Kauranne,  puh. 0400 618 439, etunimi.sukunimi@gmail.com

Materiaalia tiedotusvälineiden käyttöön


Kohderyhmä: