Eeva Primmer nimitetty Syken tutkimusjohtajan virkaan

Uutinen 27.9.2023 klo 13.58
Eeva Primmer © Kai Widell

Suomen ympäristökeskuksen tutkimusjohtajan virkaan on nimitetty Eeva Primmer määräajaksi 1.1.2024–31.12.2028. Primmer on työskennellyt Sykessä vuodesta 1997 lähtien ja toiminut muun muassa ryhmäpäällikkönä, tutkimusprofessorina ja tutkimusjohtajana.

Tutkimusjohtaja vastaa Syken tieteellisen toiminnan tasosta, arvioinnista ja eettisyydestä sekä tutkimus- ja seurantatoiminnan vaikuttavuuden kehittämisestä ja resursoinnin vahvistamisesta. Hän on myös vahvasti mukana Syken strategisessa johtamisessa sekä toiminnan ja linjausten kehittämisessä ja toimeenpanossa.  

“Innokkaana lähden viemään Syken menestystä eteenpäin korkeatasoisella tutkimuksella tänä aikana, kun sekä ympäristöhaasteet että tutkimukseen perustuva tietopohja vaativat yhä vahvempaa yhdessä tekemistä. Tämä tarkoittaa aikaisempaa enemmän ideointia sekä ideoiden strategista ja systemaattista edistämistä”, Primmer kertoo.    

Eeva Primmer on tehnyt väitöskirjan Helsingin yliopistossa maa- ja metsätaloustieteiden alalta, ja hänellä on ollut ympäristöpolitiikan dosentuuri Helsingin yliopistossa vuodesta 2015. Hän on toiminut useissa kansainvälisissä ja kansallisissa asiantuntija- ja luottamustehtävissä. Vuodesta 2017 alkaen hän on ollut YK:n ympäristöohjelman alaisen kansainvälisen luonnonvarapaneelin jäsenen. Syksyllä 2023 Primmer valittiin hallitustenvälisen biodiversiteettiä ja ekosysteemipalveluita käsittelevän IPBES-paneelin hallitukseen.  

Tutkimusjohtajan tehtävään kymmenen 10 hakijaa.  

Lisätietoa

Tutkimusjohtaja Eeva Primmer, Suomen ympäristökeskus, puh. 0295 251 521, etunimi.sukunimi@syke.fi


Aihealue:
Kohderyhmä: