Haemme palvelupäällikköä viranomaispalveluihin

Uutinen 26.3.2024 klo 9.31

Haemme palvelupäällikköä johtamaan Suomen ympäristökeskuksen viranomaistehtävien ja -palvelujen kokonaisuutta ja noin 17 hengen asiantuntijatiimiä. Haku on auki 5.4. saakka.

Palvelupäällikkönä teet viranomaispäätöksiä lupa-asioissa sekä vastaat esihenkilöroolissa viranomaispalvelujen tuloksellisesta johtamisesta, tehtävien organisoinnista ja henkilöstön hyvinvoinnista. Kehität Suomen ympäristökeskuksen (Syke) viranomaispalveluja vastaamaan toimintaympäristön muuttuvia tarpeita. Alaisuudessasi työskentelee 15–17 asiantuntijaa, jotka toimivat valmistelijoina ja esittelijöinä viranomaisasioissa. Toimintoon on mahdollista luoda myös sisäistä tiimirakennetta, jolloin palvelupäällikön suorien alaisten lukumäärä on pienempi.

Syke hoitaa sille säädettyjä viranomaistehtäviä, kuten uhanalaisten lajien kansainvälistä ja EU:n sisäistä kauppaa koskevia lupa-asioita (CITES), jätteiden kansainvälisten siirtojen lupa- ja valvontatehtäviä, kiellettyjen tai ankarasti säädeltyjen kemikaalien vienti-ilmoituksia (PIC) sekä joitain markkinavalvontatehtäviä. Syke on myös toimivaltainen viranomainen ympäristövaikutusten arviointiin (YVA) sekä suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointiin (SOVA) liittyvissä kansainvälisissä kuulemisissa ja geenivarojen maahantuontiin ja käyttöön liittyvissä ilmoitus- ja valvontatehtävissä. Syke hoitaa myös lakisääteisiä muuntogeenisten eliöiden riskinarviointiin ja valvontaan liittyviä tehtäviä.

Lue koko ilmoitus valtiolle.fi-palvelussa (valtiolle.fi). 

Lue lisää Syken viranomaistehtävistä


Aihealue:
Kohderyhmä: