Jätteen siirtoasiakirjasta uusi infosivusto verkossa - lue ja hyödynnä!

Uutinen 4.6.2024 klo 8.39

Laki vaatii tiettyjen jätteiden kuljetuksista siirtoasiakirjan. Siirtoasiakirjan tiedot on ilmoitettava SIIRTO-rekisteriin. Siirtoasiakirjavelvoite koskee kaikkia yrityksiä ja organisaatioita, jotka tuottavat, kuljettavat tai vastaanottavat jätettä.

Ympäristöministeriö ja Syke ovat julkaisseet toukokuussa Ymparisto.fi-sivustolla uuden verkkosivukokonaisuuden jätteen siirtoasiakirjoja laativien tueksi. Sivu löytyy osoitteesta www.ymparisto.fi/siirtoasiakirja.

Sivuilta löydät jatkossa kätevästi perustiedot siirtoasiakirjan käytöstä ja vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin. Voit etsiä sivulta tietoa omaan käyttöösi tai hyödyntää sitä esimerkiksi yrityksesi työntekijöiden perehdyttämisen ja kouluttamisen tukena.

Mukana on myös printattava infoarkki jaettavaksi asiakkaille tai kiinnitettäväksi ilmoitustauluille. Materiaalit on tuotettu kolmella kielellä (suomi, ruotsi, englanti).

Miksi siirtoasiakirja tarvitaan?

Siirtoasiakirjan käytöllä halutaan varmistaa, että tiettyjä jätteitä käsitellään Suomessa asianmukaisesti ja turvallisesti. Tämä on sekä ympäristön että ihmisten etu.

Siirtoasiakirjaan kootaan tiedot siirrettävän jätteen tyypistä, sen alkuperästä, tuottajasta, kuljettajasta sekä siitä, että jäte on päätynyt asianmukaiseen käsittelyyn. Tämä on sekä ympäristön että ihmisten etu.

Siirtoasiakirja vaaditaan aina, kun kuljetetaan jotakin näistä:

  • Rakennus- ja purkujäte (pl. pilaantumattomat maa-ainekset)
  • Vaarallinen jäte
  • Saostus- ja umpisäiliöliete (entinen sako- ja umpikaivoliete)
  • Hiekan- ja rasvanerotuskaivojen liete
  • Pilaantunut maa-aines
  • POP-jäte (Persistent Organic Pollutants, pysyvät orgaaniset yhdisteet).

Välitäthän tietoa siirtoasiakirjan oikeasta käytöstä ja uusista infomateriaaleista oman työpaikkasi ammattilaisille.

Lisätietoja


Kohderyhmä: