Keraamiselle purkujätteelle löydettiin uusia käyttökohteita

Uutinen 11.4.2024 klo 13.00
Kuvituskuvassa kylpyhuoneesta purettuja laattoja.
Keraamien kierrättämisellä voidaan säästää luonnonvaroja ja energiaa sekä vähentää ilmasto- ja maankäyttövaikutusta. © stock.adobe.com

Kun rakennus tai osa siitä puretaan, syntyy väistämättä keraamista purkujätettä. Suomesta on toistaiseksi puuttunut järjestäytynyt keramiikkajätteen keräys, ja keraamista jätettä on hyödynnetty vähän. Suomen ympäristökeskuksen (Syke), Åbo Akademin, Turun ammattikorkeakoulun ja Turku Science Park Oy:n yhteisessä hankkeessa selvitettiin, miten keraamista purkujätettä voidaan kierrättää käytännössä ja lainsäädännön puitteissa. Tutkimuksessa selvisi, että purkukeraamien kierrättäminen on teknisesti mahdollista ja ympäristön kannalta järkevää.

Tutkijat ja asiantuntijat selvittivät yhdessä yrityksen kanssa, miten saniteettiposliinista ja keraamisista laatoista voidaan kierrättää raaka-aineita uusiin tuotteisiin. Saniteettiposliinia ja keraamisia laattoja löytyy eniten kylpy- ja wc-tiloista. Kierrättämistä hankaloittaa muun muassa keraamisten laattojen erilaisuus ja se, että purkamisessa niiden joukkoon on voinut päätyä epäpuhtauksia. Purettaessa esimerkiksi laattoihin tarttuu laastia ja kipsilevyä, kun niitä irrotetaan seinistä, ja vessanpöntöissä ja lavuaareissa on muoveja ja kiinnikkeitä, jotka pitää poistaa.

Hankkeen selvityksen ja pilottien ansiosta keraamiselle jätteelle löydettiin uusia mahdollisia käyttökohteita. Esimerkiksi kun keraameja käytettiin sementtien ja laastien seassa, tuli materiaaleista lujempia. Myös palonsuojalevyihin voidaan sekoittaa korkeita lämpötiloja kestäviä keraamilaatuja ja korvata arvokkaita raaka-aineita, kuten samottia. Lisäksi purkukeraamia voidaan hyödyntää pohjarakenteissa tai geopolymeereissa.

Keraamien kierrättämisellä voidaan säästää luonnonvaroja ja energiaa sekä vähentää ilmasto- ja maankäyttövaikutusta. Myönteisen vaikutuksen suuruus riippuu siitä, mihin mikäkin keraamilaatu soveltuu kierrätettäväksi. Erityisesti tulenkestävissä materiaaleissa myönteiset vaikutukset olivat suuria, mutta kaikki keraamilaadut eivät sovellu kierrätettäviksi tulenkestävissä tuotteissa.

Lainsäädäntö ja käytäntö hidastavat purkukeraamien kierrättämistä

Vaikka keraamisen purkujätteen kierrättäminen todettiin hankkeen aikana teknisesti mahdolliseksi, on sen toteuttaminen käytännössä toistaiseksi vaikeaa. Hidasteita syntyy yhtäältä hankalaksi koetusta lainsäädännöstä ja toisaalta siitä, että yritystoimintaa keraamisen kiertotalouden ympärillä vielä vähän.

Lainsäädännöllä määritetään, miten purkukeraameja saa käyttää ja millaisia selvityksiä niiden käytöstä pitää tehdä. Keraamista purkujätettä koskevaa sääntelyä sisältävät muun muassa jäte-, kemikaali-, ja tuotelainsäädäntö ja lakien asetukset. Nämä tulee huomioida, kun jätemateriaaleja halutaan käyttää uusien tuotteiden valmistukseen. Myös tuotestandardointi voi olla ongelma, jos se ei tunnista keraamijätettä yhtenä mahdollisista raaka-aineista.

Lainsäädäntöä voidaan tarvittaessa muuttaa, jos lainsäädäntö on keraamien kierrättämisen esteenä, kunhan kierrättäminen voidaan ensin todeta täysin turvalliseksi. Purkukeraaminen kierrätyksen on kuitenkin oltava yritysten kannalta myös taloudellisesti kannattavaa ja houkuttelevaa.

Lisää tutkimusta ja käytännön kokemusta keraamisten purkujätteiden kierrättämisen ja niistä valmistettavien tuotteiden parissa tarvitaan yhä, jotta purkukeraamimateriaalit saadaan tulevaisuudessa tehokkaasti hyödynnettyä.

Tutustu raporttiin

Karvonen, Jaakko; Eriksson, Jan-Erik; Kronberg, Thomas; Järvinen, Maarit; Larkela, Liisa; Häkkinen, Eevaleena; Holma, Anne; Hokkanen, Mitja; Niemistö, Johanna: Keraamisen laatta- ja saniteettiposliinipurkujätteen hyödyntäminen. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 3/2024 (helda.helsinki.fi)

Lisätietoa

tutkija Jaakko Karvonen, Suomen ympäristökeskus (Syke), puh. 0295 251 875, etunimi.sukunimi@syke.fi


Aihealue:
Kohderyhmä: