POP-asetukseen liittyvä ilmoitusvelvollisuus on muuttunut: POP-yhdistevarastot ilmoitettava nyt!

Uutinen 12.9.2023 klo 10.11
© LASTFIRE project

POP-yhdisteillä (Persistent Organic Pollutant tai pysyvät orgaaniset yhdisteet) tarkoitetaan Euroopan Unionin POP-asetuksella 1021/2019 rajoitettuja kemikaaleja. Näitä yhdisteistä käytetään erilaisina teollisuuskemikaaleina, palonestoaineina tai torjunta-aineina tai niitä syntyy esimerkiksi palamisen yhteydessä.

Asetuksen nojalla POP-yhdisteitä sisältävien aineiden, seosten ja esineiden varastot on ilmoitettava kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle vuoden kuluessa rajoituksen voimaantulosta. POP-asetuksen toimivaltainen viranomainen Suomessa on Suomen ympäristökeskus (Syke).

Varastoja tulee käsitellä tavalla, joka suojelee ihmisten terveyttä ja ympäristöä

Suomen ympäristökeskus seuraa ilmoitettujen varastojen käyttöä ja käsittelyä.

POP-asetuksen artikla 5 asettaa vaatimuksia POP-yhdisteitä sisältävien varastojen hallinnalle ja niistä pitää tehdä ilmoitus Suomen ympäristökeskukselle 12 kk kuluessa rajoituksen voimaantulosta. Ilmoitusvelvollisuus koskee POP-yhdisteitä, joiden käyttö on sallittu.

Varaston haltijan on ilmoitettava POP-yhdisteitä sisältävän yli 50 kilogramman varaston laatu ja koko. Varaston haltijan on käsiteltävä näitä varastoja turvallisella, tehokkaalla ja ympäristön huomioon ottavalla tavalla direktiivissä vahvistettuja kynnysarvoja ja vaatimuksia noudattaen.

POP-yhdisteitä ja niitä sisältäviä esineitä varastoivat tyypillisesti erilaiset teollisuuden yritykset, rakennusala, laboratoriot, kaupan alalta esimerkiksi autonosien ja elektroniikan myyjät ja logistiikkayritykset sekä palokunnat.

Lisätietoja

Tarkemmat tiedot ilmoitusvelvollisuudesta löydät verkkosivuiltamme ja alla olevista linkeistä.

Unionin viranomaisten kesken on sovittu käytettävän yhteistä ilmoituslomaketta (Excel), jonka suomenkielinen versio löytyy verkkosivuiltamme. Lomake palautetaan sähköpostilla osoitteeseen pop@syke.fi.

Yhteystiedot

  • ylitarkastaja Timo Seppälä, Suomen ympäristökeskus/teollisuus ja arvoketjut, etunimi.sukunimi@syke.fi, puh. 0400 148 643

Aihealue:
Kohderyhmä: