Rakennetun ympäristön tietojärjestelmään voi nyt tallentaa kaavatietoja

Uutinen 30.1.2024 klo 15.16
Piirros kuvitteellisesta kaavasta, jossa näkyy tonttirajoja, muita kaavamerkintöjä ja 3D-kuva kerrostalosta.
 

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän (Ryhti) kehittämisessä on saavutettu tärkeä merkkipaalu: kaavatietojen tallennus on nyt mahdollista. Kunnat ja maakuntien liitot voivat toimittaa valtakunnalliseen järjestelmään asema-, yleis- ja maakuntakaavoja. Vaihtoehtona on tallentaa tiedot joko rajapinnan tai selaimessa toimivan käyttöliittymän kautta. 

”Nyt julkaistut palvelut ovat ensimmäisiä versioita. Joukko kuntia ja maakuntien liittoja testaa niitä tänä vuonna. Kuuntelemme tarkasti kumppanitestaajien käytännön kokemuksia ja haluamme kiittää kaikkia yhteistyötahoja, jotka jo tähän mennessä ovat käyttäneet runsaasti aikaansa palveluiden kehittämiseen”, kertoo kaavatiedoista vastaava projektipäällikkö Seija Lonka.

Kehitystyötä tehdään jatkossakin. Esimerkiksi kaavatietojen selainkäyttöliittymästä julkaistaan vielä ennen kesää uusi versio. Uudessa versiossa voi lomakenäkymän kautta tuoda asiakirjoihin ja päätöksiin liittyvät tiedot, jolloin vain kaavasuunnitelma pitää olla JSON-muodossa.

Kaikista kaavoista koneluettavia

Suomessa siirrytään laajasti tietomallimuotoiseen kaavoitukseen. Se tarkoittaa, että jatkossa uudet kaavat laaditaan kansallisesti yhtenäisessä tietomallimuodossa ja julkaistaan soveltuvin osin koko Suomen kattavassa rakennetun ympäristön tietojärjestelmässä. Rakennetun ympäristön tietojärjestelmää koskeva laki tuli voimaan 1.1.2024. Kunnat ja maakuntien liitot siirtyvät uuteen toimintatapaan viimeistään vuoden 2029 alusta lähtien.

Kansallinen kaavatietomalli on laadittu osana ympäristöministeriön koordinoimaa yhteentoimivuustyötä. Yhteentoimivuustyön työryhmät ovat kaikille avoimia ja ne kokoavat yhteen kuntien, valtion, järjestöjen ja yksityisen sektorin asiantuntijat. Mukaan voi ilmoittautua ympäristöministeriölle sähköpostiosoitteeseen yhteentoimivuus.ym@gov.fi.

”Suosittelen osallistumaan yhteentoimivuustyöhön, koska sen kautta saa viimeisintä tietoa ja mahdollisuuden vaikuttaa tietomalleihin, sanastoihin ja tietomäärityksiin, joihin myös rakennetun ympäristön tietojärjestelmä pohjautuu”, kannustaa Lonka.

Myös kansalaisille tarkoitettuja palveluita tulossa

Tammikuussa julkaistuista palveluista kaikille avoin osuus on palvelu, jossa voi validoida kaavasuunnitelman eli tarkistaa sen teknisesti. Validointipalveluun ladataan kaavasuunnitelma. Sen jälkeen järjestelmä tarkistaa, miten kaavasuunnitelma vastaa Ryhti-järjestelmän edellyttämää, kansallista kaavatietomallia. Validointipalvelu ei vaadi kirjautumista. Se palvelee jatkossa erityisesti kuntien kaavoittajia, mutta myös esimerkiksi alan opiskelijoita.

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän kehittämistä jatketaan vuonna 2024. Järjestelmän karttapalvelu ja tiedonluovutuksen rajapinnat valmistuvat myöhemmin vuoden aikana. Niiden kautta viranomaiset, yritykset ja kansalaiset pääsevät käyttämään järjestelmässä olevia tietoja. Käyttäjille jaetaan vain tietoa, johon heillä on lakisääteinen oikeus.

Tutustu nykyisiin ja tuleviin palveluihin

Lisätietoja ja yhteystiedot

  • Seija Lonka, projektipäällikkö, alueidenkäytön tietovaranto, Suomen ympäristökeskus (Syke), etunimi.sukunimi@syke.fi
    Päivi Malmi, hankepäällikkö, rakennetun ympäristön tietojärjestelmä, Suomen ympäristökeskus (Syke), etunimi.sukunimi@syke.fi
     
  • Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän asiakastuki:
    ryhti@syke.fi

Aihealue:
Kohderyhmä: