Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

SYKEssä erityisjärjestelyitä Koronaviruksen johdosta

Uutinen 13.3.2020 klo 11.18

Koronavirustilanne Suomessa on muuttunut nopeasti ja valtioneuvosto on antanut uusia suosituksia ja ohjeita. SYKEssä on täydennetty niiden pohjalta jo aiempia ohjeistuksiaan henkilöstölle. Muutoksilla on vaikutusta sidosryhmien palveluun ja yhteydenpitoon.

Vierailujen ja tilaisuuksien järjestäminen tiukemmaksi

SYKE ei ota vastaan toistaiseksi vierailijoita. Tapaamisia voidaan järjestää etäyhteyksin. Järjestely koskee niin ulkomailta saapuvia kuin kotimaisia vierailijoita. SYKEn järjestämät tilaisuudet pidetään etäyhteyksillä tai ne siirretään toiseen ajankohtaan. Yli 500 hengen seminaarit ja muut isot yleisötilaisuudet perutaan toukokuun loppuun asti.

Matkustamiseen rajoituksia

SYKEssä on kielletty niin kotimaiset kuin ulkomaille suuntautuvat virkamatkat. Ulkomailta palanneiden tulee olla 14 vuorokautta poissa työpaikalta etätöissä.

Etätyötä suositaan

Koronaviruksen leviämisen estämiseksi SYKEssä suositaan tavallista laajemmin etätyötä, mikäli työtehtävät sen mahdollistavat. Tavoitteena on, että toiminta turvataan kaikilla SYKEn tehtäväalueilla.

Käsihygieniasta huolehditaan

SYKE on ohjeistanut tehokkaaseen käsihygieniaan ja järjestänyt myös tiloissaan sitä tehostavia toimia käsihuuhteineen. SYKEssä ei kätellä ja vältetään lähietäisyyttä.

Terveysviranomaisten suosituksia seurataan

SYKEen maaliskuun alussa perustettu työryhmä seuraa tiiviisti tilanteen kehittymistä ja terveysviranomaisten suosituksia. SYKEssä pyritään turvaamaan hyvä palvelutaso ja ehkäisemään toimenpiteillä koronaviruksen leviämistä.

SYKEn toimipaikat kampuksilla ovat kytköksissä myös muihin laitoksiin, minkä takia niiden tilannetta seurataan ja ohjeistuksia sovelletaan paikallisesti.

Pahoittelemme kuitenkin mahdollisia viiveitä palveluissamme.

Lisätietoja

  • valmiuspäällikkö Jukka Santala, jukka.santala@ymparisto.fi +358 29 525 1002
  • hallintojohtaja Terhi Wainio-Biese, terhi.wainio-biese@ymparisto.fi +358 295 251 696
  • viestintäjohtaja Kirsi Norros, kirsi.norros@ymparisto.fi +358 295 251 460
  • toimitilapäällikkö Minna Öster, minna.oster@ymparisto.fi +358 295 251 900

Aihealue:
Kohderyhmä: