Uusia koulutusvideoita virtavesinäytteenottoon

Uutinen 10.9.2021 klo 10.35
© Pirjo Ferin

Suomen ympäristökeskus SYKE, Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry LUVY sekä Ympäristönäytteenottajien sertifiointiryhmä ovat tuottaneet koulutusvideopaketin virtavesinäytteenottoa varten.

Videoissa esitellään kolme virtavesinäytteenoton menetelmää: vesinäytteiden otto Limnos-noutimella, vedenlaatututkimukset Horiba-kenttämittarilla sekä näytteenotto pohjaeläinyhteisöstä potkuhaavilla.

Videoissa esitetään näytteenottomenetelmä yksityiskohtineen ja selostuksen kera. Lisäksi videoihin on lisätty menetelmään liittyviä oheistekstejä ja muistilistoja.

”Näytteenotto on erittäin tärkeä osa vesien tilan seurantaa. Koulutuksella varmistetaan, että näytteenottajat työskentelevät samalla tavoin kentällä ja huomioivat näytteenottoon liittyviä yksityiskohtia. Laadukas näytteenotto takaa edustavat näytteet laboratorion määritettäviksi. Manuaalisen näytteenoton lisäksi käytetään kenttämittareita, joiden käytössä on myös omat niksinsä”, sanoo erikoistutkija Sari Mitikka SYKEstä.

Videot on suunniteltu niin kotimaiseen kuin kansainväliseen käyttöön esimerkiksi vedenlaadun hallintaan liittyvissä yhteistyöhankkeissa. Videot on toteutettu suomeksi, espanjaksi ja käännetty myös englanniksi.

Näytteenottovideot on kuvattu Inkoossa Ingarskilajoella keväällä 2020. Ingaskilanjoki on meritaimenen tärkeä kutujoki ja sen tilaa seurataan tarkasti.

”Työssä vaaditaan tarkkuutta ja huolellisuutta, sillä näytteiden laadusta ei saa tinkiä. Näytteenottajalla on suuri vastuu tutkimuksen onnistumisen kannalta. Huonoa näytettä ei kannata tutkia”, sanoo LUVYn kenttämestari ja sertifioitu näytteenottaja Arto Muttilainen.

Näytteenottoa Limnos-noutimella © SYKE

Videot on tuotettu osana “Strengthening water quality monitoring and assessment in Colombia (COFI-Water)” -hanketta. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa vesien tilan seurannasta kansallisella tasolla vastaavan viranomaisen valmiuksia suunnitella, rakentaa ja käyttää veden laadun arvioinnin järjestelmiä Kolumbiassa.

Lisää aiheesta

Lisätietoa

  • erikoistutkija, limnologi Sari Mitikka, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@syke.fi, puh.+358 295 251 430
  • kenttämestari, sertifioitu näytteenottaja Arto Muttilainen, Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry LUVY, etunimi.sukunimi@luvy.fi, puh. 0500 475 092

Kohderyhmä: