Väitös: Aapasuot muuttuvat suon ympäristön ojitusten ja ilmaston lämpenemisen seurauksena (Aapa mires in transition: Exploring hydrological and morphological changes in boreal aapa ecosystems)

Uutinen 30.10.2023 klo 9.19
 

Uuden väitöstutkimuksen mukaan aapasoiden vesitalous muuttuu vääjäämättömästi ilmastonmuutoksen edetessä. Suon vesitalouteen ja ekosysteemiin vaikuttavat myös suon valuma-alueen maankäyttö, esimerkiksi ojitukset. Suojelusuunnittelussa tulisikin ottaa nykyistä paremmin huomioon suon yläpuolinen valuma-alue. Syken tutkija Antti Sallinen väittelee Itä-Suomen yliopistossa perjantaina 3. marraskuuta.

Aapasuo on yleinen suon tyyppi Suomessa ja muuallakin boreaalisella vyöhykkeellä. Uusi väitöstutkimus osoittaa, että aapasoiden vesitalous muuttuu vääjäämättömästi ilmastonmuutoksen edetessä. Soiden valunnan vuodenaikaisvaihtelu heikkenee talvien tullessa lämpimämmiksi ja vähälumisemmiksi. Eteläisessä Suomessa muutos on jo näkyvissä.

Väitöstutkimus osoittaa, että aapasuot ovat laajalti maankäytön vaikutuspiirissä. Maankäytön vaikutuspiirissä ovat jopa suojellut suot, koska maankäyttö, esimerkiksi ojitukset, suon valuma-alueella suojelualueen ulkopuolella voi vaikuttaa suon vesitalouteen. Suojelusuunnittelussa tulisikin ottaa nykyistä paremmin huomioon suon yläpuolinen valuma-alue, josta suo saa vetensä.

Ilmaston lämpeneminen ja suoalueita ympäröivät ojitukset vaikuttavat myös aapasuon ekosysteemiin. Ne voivat voimistaa rahkasammalten kasvua, mikä edistää turpeen muodostumista. Turpeen muodostuminen lisää hiilensidontaa, joka hillitsee ilmastonmuutosta.

Ilmastonmuutosta voi hillitä myös rahkasammalten yleistyminen erityisesti vesipintaisilla rimpisoilla. Tällöin rimpialueiden metaanipäästöt vähenevät. Metaani on voimakas kasvihuonekaasu. Toisaalta rahkasammalen yleistyminen voi vähentää suoluonnon monimuotoisuutta ja yksipuolistaa suoympäristöjä.

Tutkimus vahvistaa aiempia havaintoja siitä, että Suomen soiden luonnontilaisuuden aste on varsin alhainen.

Lisätietoa

Tutkija Antti Sallinen, Suomen ympäristökeskus Syke
etunimi.sukunimi@syke.fi, puh + 358 295 251 026

FM Antti Sallisen maantieteen alaan kuuluva väitöskirja Aapa mires in transition: Exploring hydrological and morphological changes in boreal aapa ecosystems tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa 3.11.2023 klo 12.00 alkaen.Tilaisuus on suomeksi.
Paikka: Natura-rakennuksen sali N100, Yliopistokatu 7, Joensuu.

Tilaisuutta voi seurata myös etänä

Väitöskirja: Aapa mires in transition: Exploring hydrological and morphological changes in boreal aapa ecosystems h

Itä-Suomen yliopiston tiedote


Kohderyhmä: