Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Anna palautetta vesienhoitosuunnitelmista ja tulvariskeihin varautumisesta marraskuusta alkaen

Uutinen 8.10.2020 klo 17.00
 

Kuulemisen aikana 2.11.2020–3.5.2021 voit antaa palautetta vesienhoitosuunnitelmien ja tulvariskien hallintasuunnitelmien ehdotuksista. Kuuleminen on osa suunnitelmien päivitysprosessia, josta ELY-keskukset vastaavat. Päivitys koskee vuosia 2022–2027.

Vesienhoitosuunnitelmissa ja toimenpideohjelmissa esitetään tietoa vesien tilasta ja niihin vaikuttavista tekijöistä sekä tarvittavista toimista, joilla vesien hyvä tila aiotaan saavuttaa ja ylläpitää.

Tulvariskien hallintasuunnitelmassa on esitetty tavoitteet ja toimenpiteet tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi sekä toimenpiteiden muut vaikutukset. Suunnitelmat on tehty niille vesistö- tai rannikkoalueille, joilla on tunnistettu yksi tai useampi merkittävä tulvariskialue.

Ensi vuonna 1.2.2021–3.5.2021 voit antaa palautetta ehdotuksesta merenhoidon toimenpideohjelmaksi.

Ympäristöministeriö järjestää valtakunnallisen kuulemisen käynnistystilaisuuden 5.11.2020 klo 9–12 valtion ympäristöhallinnon vesien- ja merenhoidon keskeisille sidosryhmille.

Lisätietoa


Kohderyhmä: