Vesistökunnostusverkoston Uutiskirje 2/2019

5.4.2019 klo 17.00
Kvarnbyn talkoot_Sini Pöytäniemi

Yhteisenä unelmana elinvoimainen ja esteetön Siuntionjoki

Siuntionjoen valuma-alueen kunnat ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen Siuntionjoki 2030 –vision toteuttamiseksi vuosina 2018-2024, jotta maan keskiarvoa huonompi Siuntionjoki saadaan hyvään tilaan. Suurin osa vesistöstä kuuluu Natura 2000 –verkostoon. Kunnat rahoittavat Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n koordinoimaa hanketta lähes 150 000 eurolla vuosittain. Siuntionjoki-hanke liittyy myös laajempaan, Länsi-Uudenmaan vesienhoidon yhteistyön visioon vuosille 2019-2026. Lue lisää

 

Vuosiseminaarin ilmoittautuminen avattu!

Mikkelin satama
 

Perinteinen vuosiseminaari järjestetään Mikkelissä Etelä-Savon ELY-keskuksen, Freshabit- ja EMKR -hankkeiden sekä SYKEn yhteistyönä 3.-5.6.2019. Katso ohjelma ja ilmoittaudu 3.5. mennessä tästä linkistä. Muista myös ehdottaa Vuoden vesistökunnostajaa. Tavataan Mikkelissä sankoin joukoin!

 

Kunnostusavustusten haku käynnissä!

Ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelman ensimmäinen vesistökunnostusten rahoitushaku on käynnissä. Avustusta myönnetään vesistöjen tilaa parantaviin kunnostushankkeisiin ja alueellisten ja paikallisten toimijoiden verkostojen tukemiseen. Avustusta haetaan siitä ELY-keskuksesta, jonka alueella toiminta tapahtuu. Hakemus on toimitettava ELY-keskukseen viimeistään 10.5.2019. Lisätietoja ELY-keskusten sivulta

Rahoituksen myöntämisessä on eduksi, jos:

  • Kohteen kunnostustarve on todettu alueellisissa vesienhoidon toimenpideohjelmissa/merenhoidon toimenpideohjelmassa

  • Kohdevesistö on hyvää huonommassa tilassa tai tilan säilymiseen kohdistuu riski

  • Hanke voidaan käynnistää mahdollisimman pian

  • Toimenpiteet palvelevat laajasti alueen asukkaita ja virkistyskäyttäjiä

  • Hankkeen muu rahoitus on varmistettu (omarahoitus 50 %)

  • Hankkeen tulokset ja kokemukset ovat hyödynnettävissä muissa kohteissa

  • Hankkeessa hyödynnetään tai kehitetään kärkihankkeiden tuloksia, kokemuksia ja verkostoja

  • Toimenpiteiden vaikutuksia seurataan ja seurantaa varten laaditaan suunnitelma
  

Vesistölähettiläs kannustaa huolehtimaan lähivesistöistä

Suomen luonnonsuojeluliiton vesistölähettilästoiminta lisää kansalaisten tietämystä makean veden elinympäristöistä, niiden tilasta ja suojelusta. Tavoitteena on aktivoida paikallisia ihmisiä toimimaan oman järvensä puolesta.

Vesistölähettiläs mm. järjestää teemapäiviä järven rannalla tai opastaa, miten kotijärven tilaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä selvitetään. Lähettilään kanssa pääsee tutustumaan yksinkertaisiin vesistöntutkimusmenetelmiin ja kansalaishavainnointiin. Myös havaintojen kirjaamista JärviWikiin harjoitellaan. Vesistölähettilästoimintaa on pilotoitu keväästä 2017 alkaen Saarijärven reitillä.  Toiminnan tueksi on julkaistu Vesistöopas, joka tutustuttaa lukijan keskeisimpiin vesistöaiheisiin. Toiminta on saanut rahoitusta FRESHABIT LIFE IP -hankkeesta sekä Järvipäivät -hankkeesta.

Lue lisää Suomen luonnonsuojeluliiton sivulta.

  

Vesi.fi - ajankohtainen vesitieto yhdestä osoitteesta

Vesi.fi -verkkopalvelu on helmikuussa julkaistu uusi ajankohtaisen vesitietiedon kanava. Hankkeen toteutuksesta vastaa SYKE yhdessä sidosryhmäverkoston kanssa.

Vesi.fi -palvelun testiversio on lähtölaukaus palvelun kehittämiselle yhdessä käyttäjien kanssa. Tiedon tarjonnassa pyritään huomioimaan käyttäjien erilaiset tiedon hankinnan mieltymykset ja tottumukset. Tärkeässä roolissa palvelun suunnittelussa on saavutettavuusdirektiivi, jonka tavoitteena on varmistaa tiedon mahdollisimman hyvä käyttömahdollisuus erilaisille käyttäjille, kuten heikommin näkeville. Palvelu tarjoaa tietoa karttoina, graafeina ja havainnollisina kuvina. Sisältöä julkaistaan ja tiedon esittämistapoja kehitetään käyttäjältä saadun palautteen pohjalta.

Vesi.fi -sivuston lopullinen sisältö hiottuine toiminnallisuuksineen julkaistaan vuoden loppuun mennessä. Osallistu vesi.fi -verkkopalvelun kehittämiseen! Klikkaa osoitteeseen www.vesi.fi ja arvioi miten verkkosivu vastaa sinun käyttötarvettasi, ja anna kehittämispalautteesi.

  

TAPAHTUMIA

Seuraamalla verkoston tapahtumakalenteria saat tiedon vesien tilan parantamiseen liittyvistä tapahtumista!

Seuraa myös SYKEn julkaisemaa Vesikirjettä, joka käsittelee vesiasioita paikallisista globaaleihin kysymyksiin ja käytännön asioista uusimpiin tutkimustuloksiin.

 

Kohderyhmä: