Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Valtakunnallinen leväkatsaus 27.7.2017: Sinileviä merialueilla runsaasti ja järvissä tavallista vähemmän

Tiedote 27.7.2017 klo 13.01
Sinilevä
Sinilevien runsaus pintavedessä etenkin Suomenlahden suulla näkyi selvästi Landsat 8 -satelliitiin kuvassa 24.7.2017. Alkuperäinen kuva: USGS/NASA Landsat Program; prosessointi: SYKE

Sinilevää esiintyy runsaasti etenkin Suomen lounaisilla avomerialueilla. Järvissä sinilevää on esiintynyt vähemmän kuin heinäkuun lopulla yleensä. Värillisiä lauttoja muodostavaa suopursuruostesientä on havaittu tällä viikolla etenkin Lounais-Suomen järvillä.

Sinilevien määrä kasvanut Suomen lounaisilla merialueilla

”Suomen avomerialueilla sinilevää on havaittavissa lähes koko läntisellä Suomenlahdella, eteläisellä Saaristomerellä jaItämeren pääaltaan pohjoisosassa. Rannikolla sinilevää on havaittu runsaasti valtakunnallisen leväseurannan Iniön saaristoalueen havaintopaikalla Kustavissa, ja hieman sinilevää on havaittu muutamilla havaintopaikoilla Saaristomerellä, Utössä, Rauman edustalla ja itäisellä Suomenlahdella. Lisäksi kansalaiset ovat ilmoittaneet sinilevähavaintojaan Havaintolähetti-sovelluksen avulla Järvi-Meriwikiin muutamilta paikoilta, pääasiassa läntiseltä Suomenlahdelta ja Saaristomereltä”, tutkija Sirpa Lehtinen Suomen ympäristökeskuksesta sanoo.

Tyynellä säällä avomerialueille voi muodostua laajoja sinilevien pintalauttoja etenkin siinä vaiheessa, kun kuolemassa olevat sinilevät menettävät kykynsä säädellä sijaintiaan vesipatsaassa ja sen vuoksi nousevat pintaan.

Meriveden pintalämpötila on Pohjanlahdella pääosin noin 13–15 astetta ja muilla Suomen merialueilla noin 14–17 astetta.

Järvillä sinilevää vähemmän kuin tyypillisesti heinäkuun lopussa

Sinilevää on havaittu järvien valtakunnallisilla seurantapaikoilla edelleen ajankohtaan nähden pitkänajan keskiarvoa vähemmän.

”Hieman sinilevää on havaittu 19 havaintopaikalla ja runsaasti 3 havaintopaikalla. Erittäin runsaasti sinilevää esiintyy seurantapaikoista edelleen Pyykösjärvellä Oulussa. Pyykösjärvi on matala ja humuspitoinen kaupunkijärvi, jota kuormittaa muun muassa asuin- ja liikennealueiden hulevedet sekä järven pohjasedimenttiin kertyneiden ravinteiden vapautuminen hapettomissa oloissa”, erikoistutkija Marko Järvinen Suomen ympäristökeskuksesta sanoo.

Kansalaisilta on saatu Järvi-Meriwikissä kymmeniä havaintoja tällä viikolla etenkin Etelä- ja Keski-Suomesta. Näistä 34 tapauksessa on havaittu sinilevää ja viidessä tapauksessa kyseessä on ollut runsas sinileväkukinta. Alkanut lämpimämpi sääjakso suosii sinilevän kasvua ja pintaan kertymistä. Yleensä sinilevää ja leväkukintoja esiintyy järvillä runsaimmin elokuun alkupuolella.

Järvien pintalämpötilat ovat Pohjois-Suomea lukuun ottamatta edelleen 1–3 astetta viileämpiä kuin tyypillisesti tähän aikaan heinäkuussa. Maan etelä- ja keskiosassa pintaveden lämpötilat ovat enimmäkseen 16–20 astetta, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 16–18 astetta ja Lapissa 15–18 astetta.

Suopursuruostesienen lautat yleistymässä loppukesää kohti

Loppukesällä etenkin järvissä voi esiintyä myös ruskeita, kellertäviä tai ruosteenpunaisia lauttoja, jotka aiheutuvat ruostesienen itiöiden massaesiintymistä. Suopursuruostesientä esiintyy eniten heinäkuun lopusta elokuulle. Tällä viikolla suopursuruostesientä on havaittu etenkin Lounais-Suomen järvillä. Tyypillisesti sitä esiintyy eniten idässä ja pohjoisessa, mutta paikoitellen lähes koko Suomessa kuusen ja suopursun levinneisyysalueella.

Suopursuruostesieni on terveydelle vaaratonta. Runsaasti itiöitä sisältävä uimavesi saattaa aiheuttaa uimarille samanlaisia silmäoireita kuin siitepölylautat.

 

Iso kartta viikon 30 levätilanteesta

Leväkukintojen riskiarvio

Valtakunnallinen levätiedotus

Tietoa sinilevistä

Kuvia

Lisätietoja
 

Sisävesiltä

Erikoistutkija Marko Järvinen, Suomen ympäristökeskus SYKE
puh. 0295 251 241, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
 

Merialueilta

Sinilevätilanne merialueilla

Tutkija Sirpa Lehtinen, Suomen ympäristökeskus SYKE (28.7. saakka)
puh. 0295 251 353, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Vanhempi tutkija Sanna Suikkanen, Suomen ympäristökeskus SYKE (31.7. lähtien)
puh. 0295 251 660, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Itämeren tila

Ryhmäpäällikkö Vivi Fleming-Lehtinen, Suomen ympäristökeskus SYKE
puh. 0295 251 879, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
 

Viestintä

Viestintäassistentti Suvi-Anne Kinnunen, Suomen ympäristökeskus SYKE
puh. 0295 251 840, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi


Kohderyhmä: