Vesistökunnostajat ja asiantuntijat kokoontuvat kesäseminaariin 3.-5.6.

Uutinen 28.5.2019 klo 15.11
Mikkelin satama
© Juho Kotanen

Valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston seminaari kokoaa Mikkeliin yli 200 vesienhoidon asiantuntijaa sekä paikallisia kunnostustoimijoita. Seminaarissa kuullaan ajankohtaisia esityksiä, joiden aiheina mm. ilmastonmuutos ja vesistöt, virtavesikunnostusten vaikuttavuus, järvikunnostusten eri menetelmät ja kaupunkivesien tilan parantamisen ratkaisut. Tapahtuma huipentuu maastoretkiin, joissa vieraillaan erilaisilla kunnostuskohteilla.

Ohjelmaa voi osin seurata verkossa (ohjelma-pdf)

Maastoretkillä 4.6. esitellään monipuolisesti eri toimijoiden vesistökunnostustyötä Etelä-Savossa.

Paikalliset kunnostustoimijat ja asiantuntijat esittelevät mm. alueen järvi- ja virtavesikunnostuksia ja kalateitä, metsätalouden vesiensuojelutoimenpiteitä sekä luontoarvot huomioon ottavia ratkaisuja kaupunkiympäristössä.

Maastoretkiä on kolme ja ne suuntautuvat 1) Kissakosken kalatielle ja Läsäkoskelle, 2) Mikkelin alapuoliselle Saimaalle ja Kangasniemelle sekä 3) Mikkelin kaupunkivesikohteisiin ja Metsä-Sairilaan.

Mikkelin alapuolisella Saimaalla on käynnissä poistokalastus ja osa seminaarivieraista pääsee seuraamaan kalastusta käytännössä. Seminaariväellä on mahdollisuus osallistua myös Pitkäjärven hulevesien käsittelyjärjestelmän käyttöönottotilaisuuteen.

Seminaariväki on kutsuttu osallistumaan kongressitalo Mikaelissa 5.6. järjestettävään LakeLandFoorumiin, jossa Saimaan maakunnat ja kaupungit allekirjoittavat yhteisen sitoumuksen Saimaan puhtauden, monimuotoisuuden ja elinvoimaisuuden säilyttämiseksi.

Seminaarin takana laaja yhteistyöverkosto

Vesistökunnostusverkosto on kaikille avoin yhteydenpitofoorumi, joka välittää tietoa ja kokemuksia vesistöjen kunnostamisesta. Mikkelin seminaari järjestetään Etelä-Savon ELY-keskuksen, Mikkelin kaupungin, Freshabit LIFE IP – hankkeen ja Kalatalouden ympäristöohjelma EMKR -hankkeiden sekä Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) yhteistyönä.

Seminaaria sponsoroivat edellä mainittujen tahojen lisäksi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK), Vesieko Oy, Metsäsairila Oy ja Eurofins Environment Testing.

Tiedotusvälineiden edustajat

Tiedotusvälineiden edustajat ovat tervetulleita seuraamaan tapahtuman esityksiä XAMKin kampukselle 3.6. ja haastattelemaan osallistujia maastoretkikohteille 4.6.

Lisätietoa ja ohjelma

Lisätietoja tarkemmista kohdekohtaisista aikatauluista 4.6.

  • Retki 1 (Kissakoski ja Läsäkoski): Teemu Hentinen, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, p. 0295 024 037
  • Retki 2 (Mikkelin alapuolinen Saimaa ja Kangasniemi): Juho Kotanen, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi,
    p. 0295 024 192
  • Retki 3 (Mikkelin kaupunkivedet): Heikki Tanskanen, etunimi.sukunimi@mikkeli.fi, p. 044 794 4719

Kohderyhmä: