Vuoden 2018 vesistökunnostajana palkittiin ”Pien-Saimaan pelastajat”

Tiedote 13.6.2018 klo 21.00
Hoitokalastus_556px
Hoitokalastusta Pien-Saimaalla. © Kuva: Ilkka Räsänen

Vuoden vesistökunnostaja -palkinto on annettu tänään ”Pien-Saimaan pelastajille”. Ryhmään kuuluvat Lappeenrannan kaupunki ja Pien-Saimaan vesiensuojeluyhdistys. Erityisen laaja-alaisen, vaikuttavan ja pitkäjänteisen vapaaehtoistyön tuloksena vesien tila on parantunut merkittävästi Pien-Saimaalla sekä Maavedellä.

Vuoden vesistökunnostajayhteisö on vuosituhannen alusta lähtien selvittänyt vesistön tilaa, suunnitellut sekä konkreettisesti ja laajamittaisesti toteuttanut useita vesistön tilaa parantavia toimenpiteitä. Ongelmiin on haettu myös uusia ratkaisuja. Valitut toimenpiteet ovat perustuneet huolelliseen suunnitteluun ja niiden vaikutuksia on seurattu.

Voittajayhteisö on toteuttanut lähes 20 vuoden aikana mm. sata kosteikkoa ja kehittänyt Kivisalmen pumppaamon toimintaa ja virtausohjausta. Lisäksi takana on merkittävä määrä hoitokalastuksia sekä lukuisia muita kuormitusta vähentäviä toimia. Avaintoimijat ovat omalla aktiivisella otteellaan, hankkeisiin sitoutumisellaan ja kannustavalla esimerkillään onnistuneet luomaan laajan vesienhoidon verkoston.

Voittajayhteisön aktiivinen vesiensuojelutyö on poikinut useita toisiaan tukevia hankkeita. Niihin on saatu rahoitusta mm. EU:lta, ELY-keskukselta, Lappeenrannan kaupungilta, läntisen Pien-Saimaan kalastusalueelta ja sen osakaskunnilta, Taipalsaaren kunnalta, säätiöltä sekä maanomistajilla. Menetelmäkehityksessä keskeistä on ollut Lappeenrannan teknisen korkeakoulun panos.

Palkinto on osa vesistökunnostusverkoston toimintaa

Vuoden vesistökunnostaja -palkinnon saaja voi olla henkilö, hanke, yhdistys tai yhteisö, joka on tehnyt esimerkillistä työtä vesistöjen kunnostuksen eteen. Palkinto jaetaan vuosittain järjestettävän vesistökunnostusverkoston seminaarin yhteydessä. Tänä vuonna seminaari järjestetään 12.–14.6. Oulussa.

Vuoden vesistökunnostaja valittiin nyt kuudetta kertaa. Palkinnon saajan valitsee vuosittain vaihtuva raati, johon tänä vuonna kuuluivat Seppo Hellsten Suomen ympäristökeskuksesta, Jenni Jäänheimo Ympäristöministeriöstä, Sanni Manninen-Johansen Vanajavesikeskuksesta, Pirkko-Liisa Luhta Metsähallituksesta, Manu Vihtonen WWF-Suomesta, Eeva-Kaarina Aaltonen Pohjanmaan Vesi ja ympäristö ry:stä sekä Jermi Tertsunen ja Sami Moilanen ELY-keskuksista.

Palkinnon vastaanottivat Pien-Saimaan pelastajien edustajina Raija Aura (Lappeenrannan kaupunki) ja Marjut Sassi (Pien-Saimaan vesiensuojeluyhdistys) ja sen ojensivat Antton Keto (ympäristöministeriö) ja Sanna Vienonen (SYKE). Lisäksi palkintoraati antoi erityismaininnan Kiimingin-Jäälin Vesienhoitoyhdistys ry:lle aktiivisesta vesienhoitotyöstä.

Vesistökunnostusverkosto on kaikille avoin yhteydenpitofoorumi, joka välittää tietoa ja kokemuksia vesistöjen kunnostamisesta.

Lisätietoja:

Tutkija Mirjami Kuoppala, Suomen ympäristökeskus SYKE, p. 0295 251 644, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Linkkejä

Vesistökunnostusverkosto (www.ymparisto.fi/vesistokunnostusverkosto)
Vesistökunnostusverkoston vuosiseminaari Oulussa 12.-14.6.2018


Kohderyhmä: