Vuoden vesistökunnostajina on palkittu Tohmajärven kunnostushanke, Pyhäjärvi-instituutti sekä professori Timo Muotka

Tiedote 5.6.2019 klo 9.02
Puhdas Tohmajärvi -hanke
Puhdas Tohmajärvi -hankkeen loppuraporttia tutkivat kunnanjohtaja Olli Riikonen, ELY:n vesistöasiantuntija Tiina Käki, hankkeen suunnittelusta ja työnohjauksesta vastannut Janne Raassina, ELY:n ympäristöasiantuntija Hanna Keski-Karhu, Tohmajärven kunnan tekninen johtaja Erkki Ikonen ja Puhdas Tohmajärvi ry:n puheenjohtaja Yrjö Tolvanen. © Kari Sarkkinen/Koti-Karjala

Vuoden vesistökunnostajapalkinnon saivat 4.6.2019 Tohmajärven ja sen valuma-alueen kunnostushanke, Pyhäjärvi-instituutti ja professori Timo Muotka Oulun yliopistosta. Tohmajärven hanke palkittiin aktiivisuudesta ja käytännön työstä Pyhäjärvi-instituutti edelläkävijyydestä ja Timo Muotka tutkimuksellisista ansioista. Kaikki palkittavat tahot ovat tehneet pitkäjänteistä työtä vesien tilan parantamiseksi.

Tohmajärvellä paikallinen aktiivisuus vakuutti tuomariston

Pohjois-Karjalan Tohmajärven kunnostushanke palkittiin aktiivisesta ja vaikuttavasta toiminnasta järven ja sen valuma-alueen tilan parantamisessa. Puhdas Tohmajärvi ry:n ja Tohmajärven kunnan yhteisessä hankkeessa on työskennelty pitkäjänteisesti sekä valuma-alueella että järvellä.

Noin 20 000 hehtaarin valuma-alueella on toteutettu lukuisia erilaisia vesiensuojelutoimenpiteitä, kunnostettu puroja ja ennallistettu kosteikkoja sekä suo-alueita. Vesilinnut ovat löytäneet kosteikkoalueet nopeasti. Järvellä on tehty hoitokalastuksia, niittoja ja rantojen kunnostuksia. Järven tila on lähtenyt paranemaan ja kunnostuskohteista on tullut mallikohteita Pohjois-Karjalan alueella. Ensi syksynä Tohmajärvellä järjestetään kaksipäiväinen valuma-aluekunnostuskurssi yhdistyksille ja osakaskunnille.

Pyhäjärvi-insituutti erottui edelläkävijänä ja muiden innostajana

Järvinäytteet
Fysikaalis-kemiallisten vesinäytteiden ottoa Pyhäjärven syvänteellä. © Tero Forsman/ Pyhäjärvi-instituutti

Pyhäjärvi-insituutin vesiensuojelutoiminta on monelta osin vesistökunnostuksen suunnannäyttäjä ja uranuurtaja Suomessa. Teija Kirkkalan johtama instituutti suojelee vesiä asukaslähtöisesti, kehittää kuormituksen vähentämismenetelmiä sekä levittää vesiensuojelutietoa. Päätavoitteena on Pyhäjärven suojelu, mutta osaamista hyödynnetään myös Köyliönjärvellä sekä muilla Eurajoen ja Lapinjoen vesistöalueen järvillä.

Pyhäjärvi-insituutin kansainvälinen yhteistyö on merkittävää. Insituutin tutkijat ovat kansainvälisesti arvostettuja ja he kehittävät vesistökunnostuksen toimintatapoja mm. Kiinassa ja Vietnamissa. Pyhäjärvi-insituutin asiantuntijat ovat aktiivisesti auttaneet kollegoita, vesiensuojelutyötä tekeviä säätiöitä ja muita organisaatioita eri puolilla Suomea. Pyhäjärvi-insituutti on erittäin tärkeä taho Suomen vesistökunnostustoiminnan kehittäjänä, innostajana ja ideoijana.

Tutkimuksen edistämispalkinto professori Timo Muotkalle

Timo Muotka
Professori Timo Muotka @Risto Virtanen

Oulun yliopiston professori Timo Muotka palkittiin virtavesikunnostusmenetelmien ja niiden vaikutusten seurannan kehittämisestä. Muotkan ansiosta kunnostusten vaikutusten seuranta on kehittynyt kansainvälisestikin arvostetulle tasolle. Hän on lisäksi yhdistänyt työssään tuoreella tavalla erilaisia näkökulmia kuten kalat/kalakannat, monimuotoisuus, rantametsät ja ekosysteemien toiminta.

Muotkan professuuri käsittää akvaattisen yhteisöekologian, mutta hän on intohimoinen tutkija, jolla työ tarkoittaa myös harrastusta ja vapaa-aikaa. Muotka on ohjannut lukuisia opinnäytetöitä ja väitöskirjoja sekä jakanut osaamistaan opiskelijoiden lisäksi laajasti koko tiedeyhteisölle.

Palkinto on osa vesistökunnostusverkoston toimintaa

Vuoden vesistökunnostaja -palkinnon voi saada henkilö, hanke, yhdistys tai yhteisö, joka on tehnyt esimerkillistä työtä vesistöjen kunnostuksen eteen. Palkitsemistilaisuus on osa vuosittain järjestettävää vesistökunnostusverkoston seminaaria. Tänä vuonna seminaari järjestetään Mikkelissä 3.-5.6. ja se kokoaa yhteen 200 vesistökunnostajaa ympäri Suomea.

Vesistökunnostusverkosto on kaikille avoin yhteydenpitofoorumi, joka välittää tietoa ja kokemuksia vesistöjen kunnostamisesta.

Lisätietoja

  • Suunnittelija Liisa Hämäläinen, Suomen ympäristökeskus SYKE, p. 0295 251 202, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
  • Vesistökunnostusverkosto (www.ymparisto.fi/vesistokunnostusverkosto)
     

Kohderyhmä: