Anna Suuronen

Tutkija

FT (ympäristötieteet, Jyväskylän yliopisto)
FM (ekologia, Turun yliopisto)

Yhteystiedot

Sähköposti: etunimi.sukunimi@syke.fi
Puh. +358 295 252 231

Suomen ympäristökeskus (Syke)
Luontoratkaisut
Ekosysteemit
Latokartanonkaari 11
00790 Helsinki

Löydät minut myös näiltä sivuilta:

Tehtävät

  • Sisävesien monimuotoisuuden mallinnus ja lajikadon arviointi (VESIBIO)
  • Lajien kannankehitysten arviot, massaesiintymien ennustaminen (Eiffel) sekä lajeihin vaikuttuvien ympäristömuuttujien arviointi
  • Valtakunnallisen yöperhosseurannan (Nocturna) osakoordinaatio

Tutkimus- ja asiantuntijaosaaminen

  • Lajien seuranta
  • Ekologia
  • Biodiversiteetti
  • Hämähäkkieläimet, hyönteiset
  • Multikriteerinen päätöksenteko

Tausta

Aloitin tutkijana Sykessä vuonna 2021 projektissa ”hyönteiskadon laajuus”. Työ on vienyt osaamistani syvemmälle lajien ja lajistojen kannanarviointeihin sekä selvittämään muutosten taustalla olevia tekijöitä. Opiskelin Turun yliopistossa ekologia ja siirryin tekemään väitöskirjaa ympäristötieteille Jyväskylän yliopistoon, mutta työhön liittyvät maastotyöt tein Atacaman aavikolla, Chilessä. Väitöskirjatyössäni arvioin aurinkovoimaloiden vaikutusta aavikkoluontoon sekä arvioin aurinkovoimaloiden sijainnin optimointia.

Julkaisut

Julkaisuni löytyvät Google Scholar ja ResearchGate -sivuiltani.

 

Julkaistu 23.5.2023 klo 15.37, päivitetty 24.5.2023 klo 11.23

Aihealue:
Kohderyhmä: