Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Kristian Spilling

Kristian Spilling kuva
 

Erikoistutkija

Meriekosysteemimallinnus

Sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Puhelin: +358 295 251 656

Suomen ympäristökeskus (SYKE)

Merikeskus

PL 140, 00251 Helsinki

Katuosoite: Mechelininkatu 34a, Helsinki

@Google Scholar  

@Research Gate

@LinkedIn

@Twitter

Nykyiset tehtäväni

Tällä hetkellä tutkin kasviplankton yhteisörakenteen vaikutusta meren biogeokemiallisiin kiertoihin. Olen myös mukana projekteissa, joissa tutkitaan levien käyttöä biopolttoaineena.

Tausta

Olen väitellyt Helsingin yliopistossa (2007)  aiheenani kasviplanktonin fysiologia ja ekologia. Olen työskennellyt Suomen Akatemian stipediaattina vuosina 2012-2017 ja Helsingin yliopiston Merentutkimuksen apulaisprofessorina vuodesta 2010.

Tutkimusaiheeni

Ilmastonmuutoksen vaikutus meren planktoniin

Levien sovellettu käyttö

Kasviplanktonin yhteisörakenne

Biogeokemialliset kierrot

Tutkimusprojekteja

Levien arvokkaiden biomolekyylien ja biomassan hyödyntäminen ravinnossa rehuna ja energiana (LEVARBIO

Hiilen sidonta ja varastointi -ohjelma (Carbon capture and storage program - CCSP)

Julkaisut

Ajantasainen lista tieteellisistä julkaisuistani löytyy @Google Scholar -sivustolta

 

Julkaistu 31.8.2017 klo 15.31, päivitetty 17.1.2018 klo 14.08

Aihealue:
Kohderyhmä: