Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Milja Räisänen

Tutkija

FM (geologia)

Sähköposti: etunimi.sukunimi@syke.fi
Puhelin: +358 29 5252 085
Suomen ympäristökeskus SYKE
Kestävän kiertotalouden strateginen ohjelma
Latokartanonkaari 11, 00790 Helsinki

Tutkimusaiheet

  • Muovien kiertotalous
  • Haitallisten aineiden hallinta kiertotaloudessa
  • Kaivosten ympäristövaikutukset

Tausta

Olen työskennellyt SYKEn kestävän kiertotalouden strategisessa  ohjelmassa vuodesta 2019 lähtien. Työssäni olen kiinnostunut luonnonvarojen kestävästä käytöstä, kiristyvien kierrätystavoitteiden saavuttamisesta ja kiertotalouden turvallisuusnäkökulmista erityisesti haitallisten aineiden osalta. 

Valmistuin vuonna 2018 Helsingin yliopistosta geologia pääaineenani, erikoistuen erityisesti kallioperägeologiaan ja  taloudelliseen geologiaan.

Viimeaikaisia hankkeita

Julkaisuja

Kauppi, S., Räisänen, M. & Fjäder, P. 2020. Pysyvät orgaaniset yhdisteet jätteenkäsittelylaitosten ympäristöluvissa. Haitalliset aineet direktiivilaitosten inventaariossa. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 36/2020. Helsinki, Suomen ympäristökeskus.

Berg, A., Räisänen, M. & Salo, H. (toim.) 2020. Kiertotalouden tieto käyttöön – kahdeksan keskeistä teemaa ja uudet tietotarpeet. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 6/2020. Helsinki: Suomen ympäristökeskus.

Kauppi, S., Bachér, J., Laitinen, S., Kiviranta, H., Suomalainen, K., Turunen, T., Kautto, P., Mannio, J., Räisänen,  M., Laitala, K., Porras, S., Rantio, T., Salminen, J., Santonen, T., Seppälä, T., Teittinen, T. & Wahlström, M. 2019. Kestävä ja turvallinen kiertotalous – Selvitys POP-yhdisteiden ja SVHC-aineiden hallinnasta kiertotaloudessa. Valtioneuvoston kanslia, Helsinki. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2019:58. 

 

Julkaistu 10.7.2020 klo 12.07, päivitetty 20.1.2021 klo 8.27

Kohderyhmä: