Saija Kuusela

Saija Kuusela

Projektipäällikkö, FT (Ekologia ja evoluutiobiologia)

Sähköposti: etunimi.sukunimi@syke.fi
Puhelin: 0295 252 361
Suomen ympäristökeskus (Syke)
Luontoratkaisut
Suojelualueet
Osoite: Latokartanonkaari 11, 00790 Helsinki

@ Google Scholar, Twitter

 

Nykyinen tehtävä

  • Luontokato-aiheisen policy briefin tuottaminen (kevät 2024)
  • Asiantuntijatehtävät erilaisissa luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen, ennallistamiseen ja ilmastonmuutoksen torjuntaan keskittyvissä hankkeissa

Tutkimus- ja asiantuntijaosaaminen

  • Metsien monimuotoisuuden turvaaminen
  • Monimuotoisuus- ja ilmastonmuutoskysymysten väliset kytkökset
  • Luonnonhoito ja ennallistaminen
  • Osallistava tutkimus, sidosryhmäyhteistyö
  • Tieteen popularisointi ja viestintä

Tausta

Olen työskennellyt Suomen ympäristökeskuksessa syksystä 2011 lähtien, ensin pitkään METSO-ohjelman seurannan ja kehittämisen parissa, sittemmin muissa hankkeissa (mm. KOKASU, IBC-Carbon ja SUMI). Sitä ennen toimin postdoc-tutkijana professori Atte Moilasen tutkimusryhmässä Helsingin yliopistossa. Tutkin tuolloin Zonation-ohjelmiston avulla metson soidinalueiksi soveltuvia laajoja, havupuuvaltaisia metsiä. Tuloksia on hyödynnetty soidinpaikkojen kartoituksissa Metsähallituksessa.

Väittelin vuonna 2010 maankäytön vaikutuksista Suomen metsopopulaatioihin. Lintujen parissa on tullut työkokemusta myös Kanadasta, Bird Studies Canadan työharjoittelusta. Nykyinen työnkuvani kattaa laajalti luonnon monimuotoisuus- ja ilmastonmuutosasioita, viestintää ja erilaisia sidosryhmien kanssa vuorovaikutuksessa toteutettavia projekteja.

 

Julkaisuja

Kirjan kansi

Salminen, O., Kuusela, S., Punttila, P. & Syrjänen, K. 2023: Luonnonhoidon ja lisäsuojelun vaikutukset metsien monimuotoisuudelle tärkeisiin rakennepiirteisiin ja puuntuotannon mahdollisuuksiin. Metsätieteen aikakauskirja.

Korhonen-Kurki, K., Bor, S., Faehnle, M., Kosenius, A.-K., Kuusela, S., Käyhkö, J., Pekkonen, M., Saarikoski. H. & Keskinen, M. 2022: Empirical insights into knowledge-weaving processes in strategic environmental research. Journal of Environmental Policy and Planning.

Virkkala, R., Leikola, N., Kujala, H., Kivinen, S., Hurskainen, P., Kuusela, S., Poikolainen, L., Valkama, J. & Heikkinen, R.K. 2022: Developing fine-grained nationwide predictions of valuable forests using biodiversity indicator bird species. Ecological Applications.

Heikkinen, R.K., Kartano, L., Leikola, N., Aalto, J., Aapala, K., Kuusela, S. & Virkkala, R. 2021: High-latitude EU Habitats Directive species at risk due to climate change and land use. Global Ecology and Conservation 28, e01664.

Forsius, M., Kujala, H., Minunno, F., Holmberg, M., Leikola, N., Mikkonen, N., Autio, I., Paunu, V.-V., Tanhuanpää, T., Hurskainen, P., Mäyrä, J., Kivinen, S., Keski-Saari, S., Kosenius, A.-K., Kuusela,S., Virkkala, R., Viinikka, A., Vihervaara, P., Akujärvi, A., Bäck, J., Karvosenoja, N., Kumpula, T., Kuzmin, A., Mäkelä, A., Moilanen, A., Ollikainen, M., Pekkonen, M., Peltoniemi, M., Poikolainen, L., Rankinen, K., Rasilo, T., Tuominen, S., Valkama, J., Vanhala, P. & Heikkinen, R.K. 2021: Developing a spatially explicit modelling and evaluation framework for integrated carbon sequestration and biodiversity conservation: application in southern Finland. Science of the Total Environment 145847.

Korhonen, K.T., Ihalainen, A., Kuusela, S., Punttila, P., Salminen, O. & Syrjänen, K. 2020: Metsien monimuotoisuudelle merkittävien rakennepiirteiden muutokset Suomessa vuosina 1980–2015. Metsätieteen aikakauskirja 2020-10198. Tutkimusartikkeli. 26 s.

Heikkinen, R.K., Leikola, N., Aalto, J., Aapala, K., Kuusela, S., Luoto, M. & Virkkala, R. 2020: Fine-grained climate velocities reveal vulnerability of protected areas to climate change. Scientific Reports 10, 1678.

Virkkala, R., Aalto, J., Heikkinen, R.K., Rajasärkkä, A., Kuusela, S., Leikola, N. & Luoto, M. 2020: Can topographic variation in climate buffer against climate change-induced population declines in northern forest birds? Diversity 12, 56.

Primmer, E., Varumo, L, Kotilainen, J.M., Raitanen, E., Kattainen, M., Pekkonen, M., Kuusela, S., Kullberg, P. Kangas, J.A., Ollikainen, M. 2019: Governing biodiversity offsetting: An institutional analysis of rights and responsibilities. Land Use Policy 81: 776–784.

Virkkala, R., Heikkinen, R.K., Kuusela, S., Leikola, N. & Pöyry, J. 2019: Significance of protected area network in preserving biodiversity in a changing Northern European climate. In: Leal Filho W., Barbir J., Preziosi R. (eds) Handbook of Climate Change and Biodiversity, p. 377-390. Climate Change Management. Springer, Cham.

Virkkala, R., Rajasärkkä, A., Kuusela, S., Pöyry, J., Heikkinen, R.K. & Leikola, N. 2018: Birds in boreal protected areas shift northwards in the warming climate but show different rates of population decline. Biological Conservation 266: 271–279.

Kuusela, S., Anttila, S., Halme, P. & Juslén, A. 2017: Tutkimus tehostaa suojelutoimia: yhteenveto Puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten metsälajien tutkimusohjelman vaikuttavuudesta. Metsätieteen aikakauskirja, Tieteen tori, artikkeli id 6987.

Hallanaro, E.-L., Kuusela, S., Juslén, A. & Ryttäri, T. (toim.) 2016: Metsän salainen elämä. Gaudeamus Oy. 395 s. (Vuoden luontokirja 2016).

Juslén, A., Pykälä, J., Kuusela, S., Kaila, L., Kullberg, J., Mattila, J., Muona, J., Saari, S. & Cardoso, P. 2016: Application of the Red List Index as an indicator of habitat change. Biodiversity and Conservation 25: 569–585.

Korhonen, K.T., Auvinen, A.-P., Kuusela, S., Punttila, P., Salminen, O., Siitonen, J., Ahlroth, P., Jäppinen, J.-P. & Kolström, T. 2016 (toim.): Biotalousskenaarioiden mukaisten hakkuiden vaikutukset metsien monimuotoisuudelle tärkeisiin rakennepiirteisiin. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 51/2016. Luonnonvarakeskus, Helsinki. 36 s.

Kotiaho, J.S., Kuusela, S., Nieminen, E., Päivinen J., Moilanen A. 2016: Framework for assessing and reversing ecosystem degradation – Report of the Finnish restoration prioritization working group on the options and costs of meeting the Aichi biodiversity target of restoring at least 15 percent of degraded ecosystems in Finland. Reports Of The Ministry Of The Environment 15en | 2016. 65 s.

Kuusela, S. 2016: Metsä, suo vai kivikko? Suomen pysyvintä luontoa etsimässä. 23.9.2016. #Muutos-verkkolehti.

Halme, P., Kuusela, S. & Juslén, A. 2015: Why taxonomists and ecologists are not, but should be, carpooling? Biodiversity and Conservation 24: 1831–1836.

Kuusela, S., Rantala, M. & Paloniemi, R. 2014: METSO luo yhteistyötä yli organisaatiorajojen. Metsätieteen aikakauskirja 2/2014: 101–109.

Juslén, A. & Sirkiä, S. 2013: The unknown northern green: evaluation of a national forest biodiversity research program. Biodiversity and Conservation 22: 811–823.

Sirkiä, S., Lehtomäki, J., Lindén, H., Tomppo, E. & Moilanen, A. 2012: Defining spatial priorities for capercaillie Tetrao urogallus lekking landscape conservation in south-central Finland. Wildlife Biology 18: 337–353.

Sirkiä, S., Lindén, A., Helle, P., Nikula, A., Knape, J. & Lindén H. 2010: Are the declining trends in forest grouse populations due to changes in the forest age structure? A case study of Capercaillie in Finland. Biological Conservation 143: 1540–1548.

Sirkiä, S., Pellikka, J. & Lindén, H. 2010: Balancing the needs of capercaillie (Tetrao urogallus) and moose (Alces alces) in large-scale human land use. European Journal of Wildlife Research 56: 249–260.

Julkaistu 8.5.2017 klo 16.01, päivitetty 15.1.2024 klo 9.35

Kohderyhmä: