Tero Eklin

Laboratorionjohtaja

Kuva: © Kai Widell

FT (Epäorgaaninen ja analyyttinen kemia), Jyväskylän Yliopisto

Suomen Ympäristökeskus SYKE
Laboratoriokeskus

Katuosoite: Mustialankatu 3, 00790 Helsinki
Sähköposti: etunimi.sukunimi@syke.fi
Puhelin: +358 295 251762

Nykyinen tehtävä

Tehtävänäni on johtaa SYKEn laboratoriokeskusta ja toimia SYKEn johtoryhmän jäsenenä.

Vastaan henkilöstöresursseista ja taloudesta sekä siitä, että tutkimus- ja kehittämistoiminta ja laboratoriotoiminta vastaavat näille asetettuihin vaatimuksiin huomioiden erilaiset asiakastarpeet ja toimintaympäristön muutospaineet.

Minua innostaa ja kiinnostaa uudet teknologiat sekä ratkaisujen löytäminen ja kehittäminen luotettavien mittausten pohjalta. Olen kiinnostunut laajoista päätöksentekoon johtavista arvoketjuista, mitä ilmaisu ”sensoreista palveluihin” kuvastaa hyvin. Mitattu tieto pitää saada tehokkaasti käyttöön ja mielellään reaaliaikaisesti.

Ympäristöalan haasteet ovat niin valtavia, että monitieteinen yhdessä tekeminen on kaiken ydin. Haen jatkuvasti uusia yhteistyömahdollisuuksia sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Tutkimus ja asiantuntijaosaaminen

  • Kemian mittaustekniikka ja metrologia
  • ”Sensoreista palveluihin” arvoketjut ja innovaatioprosessit
  • Laboratoriotoiminnan laatuprosessit ja –järjestelmät
  • Kansainvälinen yhteistyö
  • Yritysyhteistyö

Tausta

Työkokemukseni on varsin monipuolinen sisältäen työskentelyä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla hyvin vaihtelevissa tehtävissä kotimaassa ja ajoittain ulkomailla.

Olen toiminut laboratoriokeskuksen johtajana vuodesta 2015 lähtien. SYKEn lisäksi on työskennellyt kehityspäällikkönä VTT MIKESissä vuosina 2008–2015. Toimin vuosina 2010-2015 Cleen Oy:n ympäristömittaus- ja monitorointiohjelman (MMEA) ohjelmapäällikkönä. Minulla on kokemusta myös työskentelystä mittalaiteteollisuudessa (1996-2005) Metorex International Oy:n ja Oxford Instruments Analytical Oy:n palveluksessa. Työurani alussa toimin Jyväskylän Yliopiston kemian laitoksella tutkimus- ja opetustehtävissä.

Projektit ja hankkeet

MMEA-ohjelman ohjelmapäällikkö 2010-2015, kokonaisbudjetti 52 M€

Muut tehtävät

Metrologian neuvottelukunnan varapuheenjohtaja 2018-2021

Julkaisut

Julkaisutoimintani on ollut monipuolista sisältäen vertaisarvioituja artikkeleita, lehtiartikkeleita ja patentteja.

Julkaistu 16.12.2019 klo 11.06, päivitetty 10.12.2021 klo 13.35

Kohderyhmä: