Vesikartasta on julkaistu uusi versio

Uutinen 14.4.2016 klo 12.09

Vesikarttasovelluksessa voi tarkastella vesien ekologista ja kemiallista tilaa sekä muita vesienhoitoon liittyviä aineistoja. Tarkastelun tasoa voi vaihtaa koko maata kattavasta alueelliseen tai esim. yksittäiseen järveen, jokeen, pohjaveteen tai merialueeseen. Karttapohjina ovat taustakartta, maastokartta, merikartta ja ortokuva.

Vesikartan aihealueet:

  • Pintavesien tila ja seuranta
  • Pohjavedet
  • Vesien ominaispiirteet ja erityisalueet
  • Tilaa heikentävä toiminta
  • Kunnostus
  • Meriympäristön seuranta-asemat
  • Pinta- ja pohjavesien tila Norja-Ruotsi-Suomi

Kohderyhmä: