Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Suunnittelu ja seuranta

SYKEn tulosohjaukseen liittyvät suunnitelma- ja seurantatiedot näkyvät alla olevista asiakirjoista. SYKEä ohjaa kaksi ministeriötä:  ympäristöministeriö ja vesivara-asioissa maa- ja metsätalousministeriö. 

Valtion tulosohjauksen keskeisimpiä suunnitelmia ovat tulossopimukset ja eduskunnan päättämä talousarvio. Seurantatiedoista keskeisin on tilinpäätös, varsinkin siihen kuuluva toimintakertomus.

Ympäristöministeriön ja SYKEn tulos- ja palvelusopimukset

Maa- ja metsätalousministeriön ja SYKEn tulos- ja palvelusopimukset

Seurantatiedot (toimintakertomukset ja tilinpäätökset)

Suunnitelmat

Strategiset suunnitelmat

SYKEn toiminta- ja taloussuunnitelma

Toiminta- ja taloussuunitelmassa (TTS) esitetään SYKEn toiminnan painopisteet ja taloudelliset tiedot 4-vuotiskautena. TTS on SYKEn laatima ennakkosuunnitelma, eikä sen sisältöjä vahvisteta ympäristöministeriössä.

Linkit valtion talous- ja lisätalousarvioihin löytyvät ympäristöministeriön Netra-sivulta:

Arvioinnit ja selvitykset

 

Julkaistu 9.3.2017 klo 16.06, päivitetty 5.3.2019 klo 12.04