Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Vastuullisuus ja kestävä kehitys SYKEn toiminnan kulmakivinä

Suomen ympäristökeskuksen toiminta liittyy suoraan tai välillisesti useimpiin kestävän kehityksen tavoitteisiin. Vaikuttavuuden kannalta keskeisimmiksi on tunnistettu yhtäältä vesien ja merien kestävään käyttöön sekä luontokadon estämiseen liittyvät tavoitteet sekä toisaalta ilmastonmuutoksen hallintaan ja luonnonvarojen käyttöön liittyvät tavoitteet.

Suomen ympäristökeskuksesta annetun lain mukaan SYKE on "tutkimus- ja kehittämiskeskus, joka tukee kestävän kehityksen tavoitteiden ja keinojen arviointia ja valintaa sekä ympäristöpolitiikan toimeenpanoa".

SYKEn strategia lähtee kestävän kehityksen tavoitteista ja niihin linkittyvistä kestävyysmurroksista. Nämä ovat lähtökohtina myös tulossopimuksissa, jotka SYKE tekee ympäristöministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön kanssa. SYKE raportoi toiminnastaan ja vaikuttavuudestaan vuosittain toimintakertomuksensa yhteydessä.

SYKEllä on sertifioitu toimintajärjestelmä (ISO 9001)  ja ympäristöjärjestelmä (ISO 14001). Näiden avulla SYKE ohjaa omaa toimintaansa kestävyyteen ja vastuullisuuteen sekä hallinnoi toimintansa riskejä.

SYKE on mukana suomalaisten tutkimuslaitosten, ministeriöiden ja WWF Suomen vesivastuusitoumuksessa. Yritysten vastuullinen vedenkäyttö ja vesistövaikutusten hallinta on merkittävässä roolissa veteen liittyvien kansallisten ja globaalien haasteiden ratkaisussa.

Lisätietoja

Palvelujohtaja Jorma Jantunen, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@syke.fi

Julkaistu 26.4.2021 klo 16.17, päivitetty 19.8.2021 klo 13.47