Ilmastoratkaisut

Ilmastoratkaisut-yksikön päävastuu on nopeuttaa ilmastonmuutoksen torjumista ja muutokseen sopeutumista.

Ilmastoratkaisujen yksikkö koostuu seuraavista ryhmistä:

Ilmastoratkaisujen yksikön kehittämispäällikköinä toimivat

Lisätietoja

Jyri Seppälä
yksikönjohtaja

 

Ilmastoratkaisut-yksikön ryhmien tehtävät

Ilmansaasteet-ryhmä

 • Vastaa ilman epäpuhtauksien päästöinventaariosta, skenaarioista ja vaikutusarvioista.
 • Osallistuu valtakunnallisten ja alueellisten kasvihuonekaasupäästöjen laskentaan.
 • Tuottaa malleja ja työkaluja päätöksenteon tueksi.

Kestävyys-ryhmä

 • Toteuttaa ilmastotoimien skenaariota, ohjauskeinotarkasteluja ja vaikutusarviointeja.
 • Tutkii biomassan hyödyntämistä ja maankäytön ilmastovaikutuksia sekä niiden kestävyyttä.
 • Tutkii energiataloutta ja energiaratkaisujen kestävyyttä.
 • Toteuttaa elinkaariarvioinnin koordinointia ja elinkaaritarkasteluja.

Kunnat ja alueet -ryhmä

 • Tukee ja kehittää kuntien ja maakuntien ilmastotyötä ä ja analyysejä.
 • Tutkii iImastotoimia ja niiden seurauksia.
 • Toteuttaa ja kehittää aluetason päästöarviota ja -skenaarioita.
 • Tutkii kulutuksen ilmastovaikutuksia ja niiden ohjaamista.

Hydrologiset ennusteet -ryhmä

 • Vastaa hydrologisista ennusteista ja skenaarioista.
 • Toteuttaa reaaliaikaisia ja operatiivisia tulva-, kuivuus- ja vesistöennusteita.
 • Osallistuu Tulvakeskuksen toimintaan.
 • Tutkii hydrologisten muutosten sopeutumistoimia ja vaikutusarvioita. 

Politiikka ja riskit -ryhmä

 • Tutkii vähähiilistä, ilmastokestävää ja oikeudenmukaista siirtymää.
 • Tukee julkisen ja yksityisen sektorin sekä kansalaisten ilmastotoimia tutkimustiedolla ja viestinnällä.
 • Tutkii ilmastovaikutuksia ja -riskejä sekä ilmastonmuutoksen sopeutumista.
 • Tekee iImastonmuutoksen tutkimusta ja politiikka-analyysejä tukevia tulevaisuusskenaarioita.

 

Julkaistu 2.1.2023 klo 8.11, päivitetty 20.3.2024 klo 12.05

Kohderyhmä: