Kiertotalousratkaisut

Kiertotalousratkaisut-yksikön päävastuu on kiihdyttää siirtymää kestävään kierto- ja biotalouteen.

Kiertotalousratkaisujen yksikkö koostuu seuraavista ryhmistä

Kiertotalousratkaisujen yksikön kehittämispäällikkönä toimii

Lisätietoja

Pekka Leskinen
yksikönjohtaja

 

Kiertotalousratkaisut-yksikön ryhmien tehtävät

Teollisuus ja arvoketjut -ryhmä

 • Tutkii ympäristövaikutusten ja -riskien hallintaa tuotanto- ja arvoketjuissa.
 • Vastaa BAT-koordinaatiosta ja teollisuuden ympäristösääntelyn tukitehtävistä.
 • Kehittää ja soveltaa Ei merkittävää haittaa (DNSH) -arviointia.
 • Vastaa ja kehittää Pysyvien orgaanisten yhdisteiden (POP-yhdisteet) sääntelyä ja yhteistyötä.
 • Kehittää ekosuunnittelua teollisuudessa.

Jätteet-ryhmä

 • Tutkii ja seuraa kiertotaloutta, painopisteinä jätteiden synnyn ehkäisy, uudelleenkäyttö, kestävä tavarasuhde, kierrätys ja muovien kestävä kiertotalous.
 • Tutkii ja seuraa yhdyskuntajätteitä, teollisuusjätteitä (erit. kaivosjätteet), POP-jätteitä ja vaarallisia jätteitä.
 • Osallistuu jätepolitiikan tukemiseen, vaikutusten arviointiin ja tutkimukseen.
 • Vastaa jäteraportoinneista ja jätetietopalvelusta, jätealan tietojärjestelmäkehityksestä ja siirtoasiakirjarekisterin käyttäjätuesta.
 • Tuottaa maaperänsuojelun EU-asiantuntijatukea.

Haitalliset aineet -ryhmä

 • Tutkii ja kehittää pilaantuneiden alueiden kestävää kunnostusta ja riskienhallintaa (maaperä, pohjavesi, sedimentit).
 • Tutkii ja kehittää uusiomateriaalien riskinhallintaa.
 • Arvioi haitallisten aineiden esiintymistä ja ympäristövaikutuksia.

Luonnonvarojen käyttö -ryhmä

 • Tutkii ja kehittää ympäristölaajennettuja talousmalleja (ENVIMAT-malliperhe).
 • Kehittää ympäristö- ja materiaalitilinpitoa ja analyysejä.
 • Tarkastelee kiertotalouden ja vihreän siirtymän skenaarioita ja systeemisiä vaikutuksia.
 • Arvioi luonnonvarojen käytön kestävyyttä.

Politiikka ja kulutus -ryhmä

 • Tutkii kiertotalouden politiikkaa ja ohjauskeinoja.
 • Tarkastelee kiertotalouden mukaisia tuotteita, liiketoimintamalleja ja markkinoita.
 • Tutkii ja arvioi kestävää kulutusta.
Julkaistu 2.1.2023 klo 8.08, päivitetty 26.7.2023 klo 12.37

Aihealue:
Kohderyhmä: