Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Erikoistutkija Salla Rantala nimitetty Maailman ympäristön tila -raportin ohjausryhmään

Uutinen 3.7.2019 klo 16.13
Salla Rantala
Erikoistutkija Salla Rantala. © Sini Leskinen

SYKEn ympäristöpolitiikkakeskuksen erikoistutkija Salla Rantala on nimitetty kansainväliseen Maailman ympäristön tila -raportin ohjausryhmään. YK:n ympäristöohjelman lippulaivaraportti Global Environment Outlook (GEO) on jäsenmaiden pyynnöstä säännöllisesti tuotettu kokonaisvaltainen katsaus maailman ympäristön tilasta, trendeistä ja näkymistä. Arviointiraportin tarkoituksena on vetää yhteen ajantasaista tieteellistä tietoa ympäristön tilasta ja toimia luotettavana tukipilarina tieteen ja politiikan välisessä vuorovaikutuksessa. Hallitusten lisäksi raportti tarjoaa ympäristöpäätöksentekoa tukevaa tietoa myös muille sidosryhmille, kuten kunnille, yrityksille ja kansalaisyhteiskunnalle.

YK:n neljännen ympäristökokouksen päätöslauselmassa kehotettiin muodostamaan ohjausryhmä valvomaan GEO -raportin jatkokehittämistä. Asiantuntijaosaamisen lisäksi ohjausryhmän muodostamisessa haluttiin varmistaa mahdollisimman tasapuolinen kehittyneiden ja kehitysmaiden edustus sekä sukupuolijakauma.

Maailman ympäristön tila -raportin koonti on satoja tutkijoita ja sidosryhmiä osallistava prosessi, jonka avulla luodaan arvio ympäristön tilasta, poliittisten toimien tehokkuudesta ympäristöhaasteiden ratkaisemisessa ja mahdollisista tavoista saavuttaa kansainvälisesti sovitut ympäristötavoitteet. Rantalan mukaan arvioiden tuottaminen on massiivinen ponnistus, jonka tarkoituksena on ymmärtää kompleksisten ympäristöongelmien syy-seuraussuhteita ja ehdottaa mahdollisia ratkaisuja.

”Kestävän kehityksen haasteet ovat vahvasti kytkeytyneitä toisiinsa, eikä niitä voi ratkoa kapeakatseisesti”, Rantala sanoo.

Ohjausryhmän tulevana haasteena on pohtia, millainen Maailman ympäristön tila -raportin tulisi jatkossa olla, jotta sen hyödynnettävyys vastaisi laatimiseen menevää valtavaa työtä. Tavoitteena on parantaa raportin käytettävyyttä ja tunnettuutta, sekä lisätä ympäristötiedon lisäksi myös -ratkaisujen painoarvoa, tinkimättä lopputuloksen tieteellisestä laadusta. ”Kunnianhimoiset tavoitteet”, toteaa Rantala.

Näkemys raportin tulevaisuudesta julkaistaan seuraavassa YK:n ympäristökokouksessa keväällä 2021.

 

Lisätietoja

Erikoistutkija Salla Rantala, Suomen ympäristökeskus SYKE,

puh. +358 295 251 257, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi


Kohderyhmä: