Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Deliberatiivinen ilmasto- ja energiapolitiikan ennakointi (DECENT)

decent smokeman
© Kuva: Aziz Acharki (Unsplash)

DECENT tarkastelee tulevaisuusorientoitunutta pitkän aikavälin kansallista päätöksentekoa. Hanke keskittyy erityisesti Suomen kansallisen ilmasto- ja energiastrategioiden muotoilemiseen ja vaikutuksiin. Hanke:

  • Tunnistaa ja arvioi skenaarioperustaisen tulevaisuustiedon mahdollista käyttöä, käyttämättömyyttä ja väärinkäyttöä. Kansallisen tason tapaustutkimusten avulla hanke tutkii erityisesti hiilinieluja ja hiilidioksidipäästöjä koskevaa skenaariotietoa strategisessa ilmasto- ja energiapoliittisessa keskustelussa.
  • Tarkastelee nykyisiä tulevaisuustiedon luomisen ja hyödyntämisen mekanismeja hallitustason päätöksenteossa. Hanke keskittyy ilmasto- ja energiastrategioita koskeviin narratiiveihin, kehystyksiin ja argumentaatioon tarkastellen vaihtoehtoisten tulevaisuuksien muotoilua politiikkadokumentteissa sekä mediakeskusteluissa.  
  • Ehdottaa, kehittää ja testaa skenaarioprosesseja, jotka tunnustavat erilaiset näkökannat ja mahdollistavat faktaperustaisen, pitkän aikavälin systemaattisen strategiatyön ja tukevat puntaroivaa eli deliberatiivista päätöksentekoa.

Hanketta motivoi tarve a) muuttaa yhteiskunnallista päätöksentekoa paremmin ympäristökysymykset huomioivaksi, b) välttää skenaariotyötä jolla on vain vähäinen tai mahdollisesti vahingollinen vaikutus, c) tuoda sidosryhmien erilaisia tarpeita, arvoja ja tietopohjia osaksi tulevaisuuskeskusteluja sekä d) kehittää skenaariotöiden käyttökelpoisuutta ympäristöpolitiikassa ja päätöksenteossa.

Hanke toteutetaan Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen, Luonnonvarakeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen yhteistyönä. Hankkeen vetäjä on Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen prof. Petri Tapio. Suomen ympäristökeskuksen päätehtävä hankkeessa on analysoida tulevaisuustiedon muotoja  julkisessa ilmasto- ja energiakeskustelussa.

DECENT-hanketta rahoittaa Suomen Akatemia vuosina 2019-2023.

 

Lisätietoja:

Erikoistutkija Jari Lyytimäki

Tutkija Suvi Vikström

Julkaistu 25.9.2019 klo 15.28, päivitetty 26.9.2019 klo 16.09

Kohderyhmä: