Deliberatiivinen ilmasto- ja energiapolitiikan ennakointi (DECENT)

decent smokeman
© Kuva: Aziz Acharki (Unsplash)

DECENT tarkastelee tulevaisuusorientoitunutta pitkän aikavälin kansallista päätöksentekoa. Hanke keskittyy erityisesti Suomen kansallisen ilmasto- ja energiastrategioiden muotoilemiseen ja vaikutuksiin. Hanke:

 • Tunnistaa ja arvioi skenaarioperustaisen tulevaisuustiedon mahdollista käyttöä, käyttämättömyyttä ja väärinkäyttöä. Kansallisen tason tapaustutkimusten avulla hanke tutkii erityisesti hiilinieluja ja hiilidioksidipäästöjä koskevaa skenaariotietoa strategisessa ilmasto- ja energiapoliittisessa keskustelussa.
 • Tarkastelee nykyisiä tulevaisuustiedon luomisen ja hyödyntämisen mekanismeja hallitustason päätöksenteossa. Hanke keskittyy ilmasto- ja energiastrategioita koskeviin narratiiveihin, kehystyksiin ja argumentaatioon tarkastellen vaihtoehtoisten tulevaisuuksien muotoilua politiikkadokumentteissa sekä mediakeskusteluissa.  
 • Ehdottaa, kehittää ja testaa skenaarioprosesseja, jotka tunnustavat erilaiset näkökannat ja mahdollistavat faktaperustaisen, pitkän aikavälin systemaattisen strategiatyön ja tukevat puntaroivaa eli deliberatiivista päätöksentekoa.

Hanketta motivoi tarve a) muuttaa yhteiskunnallista päätöksentekoa paremmin ympäristökysymykset huomioivaksi, b) välttää skenaariotyötä jolla on vain vähäinen tai mahdollisesti vahingollinen vaikutus, c) tuoda sidosryhmien erilaisia tarpeita, arvoja ja tietopohjia osaksi tulevaisuuskeskusteluja sekä d) kehittää skenaariotöiden käyttökelpoisuutta ympäristöpolitiikassa ja päätöksenteossa.

Hanke toteutetaan Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen, Luonnonvarakeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen yhteistyönä. Hankkeen vetäjä on Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen prof. Petri Tapio. Suomen ympäristökeskuksen päätehtävä hankkeessa on analysoida tulevaisuustiedon muotoja  julkisessa ilmasto- ja energiakeskustelussa.

DECENT-hanketta rahoittaa Suomen Akatemia vuosina 2019-2023.

Hankkeen julkaisuja:

Tieteellisiä julkaisuja

 • Mervaala, E., Lyytimäki, J. 2024. Towards efficient and reliable utilization of automated data collection: Media scrapers applied to news on climate change. Journal of Data Mining and Digital Humanities 13123: 1-12. https://doi.org/10.46298/jdmdh.13123
 • Parkkinen, M., Vikström, S. 2024. Alternative policy narratives of the future of climate change: Analyzing Finland's energy and climate strategy and news reports. Review of Policy Research https://doi.org/10.1111/ropr.12602
 • Vikström, S., Kangas, H.-L., Lyytimäki, J. & Mervaala, E. (2023) Framing climate futures: the media representations of climate and energy policies in Finnish broadcasting company news. Journal of Integrative Environmental Sciences 20(1) https://doi.org/10.1080/1943815X.2023.2178464
 • Lyytimäki J., Teperi A-M., Jylhä K.M., da Silva Vieira R., Mervaala E. (2023). Dark side of resilience: systemic unsustainability. Frontiers in Sustainability 4: 1241553. https://doi.org/10.3389/frsus.2023.1241553
 • Lyytimäki, J. (2022). Storylines nailing or failing sustainability: Energy, mining and mobility as narrative arenas for societal transition. Sustainable Development 31(1): 170-179. https://doi.org/10.1002/sd.2381
 • Lyytimäki Jari, Kangas Hanna-Liisa, Mervaala Erkki, Vikström Suvi (2020). Muted by a crisis? COVID-19 and the long-term evolution of climate change newspaper coverage. Sustainability 12(20): 8575. https://doi.org/10.3390/su12208575
 • Lyytimäki Jari (2020). Environmental journalism in the Nordic countries. In David B. Sachsman, & JoAnn Myer Valenti (Eds.) Routledge handbook of environmental journalism. Routledge, London and New York. pp. 221-233.
 • Lyytimäki Jari (2020). Ilmastonmuutos isosti otsikoissa – kirittääkö uutisointi kestävyysmurrokseen? Yhteiskuntapolitiikka 85(2): 191-196. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020040110035

Muita julkaisuja ja esityksiä

 • Tapio P, Lauttamäki V, Lyytimäki J, Parkkinen M, Rikkonen P, van Rooyen P, Varho V, Vikström S (2023). (Ed). Deliberative, Policy Relevant Scenario Process: Realistic Goal or Mission Impossible? In: Belmas A Empowering Futures – Long-Term Governance, Democracy and Futures Research. 23rd Futures Conference. Book of Abstracts. 14–16 June 2023. Turku, Finland & Online. Pp. 14-15. https://futuresconference2023.files.wordpress.com/2023/06/fc2023_book-of-abstracts-1.pdf

 • Tapio Petri, Lauttamäki Ville, Lyytimäki Jari, Parkkinen Marjukka, Rikkonen Pasi, Varho Vilja (2020). Toivottavat tulevaisuudet. Politiikasta-fi -verkkolehti 21.2.2020. https://politiikasta.fi/toivottavat-tulevaisuudet/

Avoin data 

 • Lyytimäki, J. and Mervaala, E. (2021-2023). Finnish Newspaper Coverage of Climate Change or Global Warming, 2000-2023. Media and Climate Change Observatory Data Sets. Cooperative Institute for Research in Environmental Sciences, University of Colorado, Finnish Environment Institute, Environmental Policy Centre. doi.org/10.25810/n3xc-9577

Tässä on listattu vain niitä tuotoksia, joissa on kirjoittajina SYKEn edustajia

Lisätietoja

Johtava tutkija Jari Lyytimäki

Tutkija Erkki Mervaala

Tutkija Suvi Vikström

Kehittämispäällikkö Hanna-Liisa Kangas

 

Julkaistu 25.9.2019 klo 15.28, päivitetty 17.6.2024 klo 16.51

Kohderyhmä: