DigiDecarbon

Kansalaisten rooli korostuu siirtymässä kohti vähähiilisestä energiajärjestelmää. Uusi teknologia ja muuttuva sääntely avaavat kansalaisille keinoja tuottaa energiaa sekä omaan kulutukseen että osaksi energiajärjestelmää. Samalla kansalaisten muodostamien energiayhteisöillä on uudenlaisia mahdollisuuksia osallistua vaihtelevan tuotannon energiajärjestelmän säätelyyn esimerkiksi kulutusjouston keinoin.

DigiDecarbon-hankkeessa kansalaisten energiayhteisöjä tarkastellaan kolmesta toisiaan täydentävästä näkökulmasta keskittyen erityisesti digitaalisten alustojen ja digitaalisen tiedon merkitykseen energiayhteisöjen toiminnassa. Aalto-yliopiston osuus keskittyy kuluttajien käytäntöihin ja muuttuviin tapoihin hyödyntää uutta teknologiaa. Vaasan yliopisto tarkastelee muuttuvia liiketoimintamalleja, joiden avulla yhteisöenergiaa tulee laajempien kuluttajaryhmien ulottuville. Suomen ympäristökeskuksen tutkimuksessa arvioidaan sääntelyn ja kannustimien toimeenpanoa sekä julkisten toimien merkitystä. Tuomalla nämä näkökulmat yhteen, hanke pyrkii muodostamaan kokonaiskuvaa energiayhteisöjen kehityksestä Suomessa.

Sykessä on meneillään neljä eri osatutkimusta

  • Kansalaiskyselyssä selvitetään taloyhtiöiden valmiuksia yhteisöenergian tuotantoon osana remontteja. Kyselyyn on kutsuttu asukkaita kaikkiaan 10 000 taloyhtiöstä eripuolilta Suomea.
  • Kuntahaastatteluilla tarkastellaan millä tavoin erilaiset kunnat ovat huomioineet yhteisöenergian mahdollisuuksia esimerkiksi kaavoituksen, rakennusvalvonnan ja kuntalaisten osallistamisen kautta.
  • Politiikka-analyysit arvioivat yhteisöenergiaa koskevan EU-sääntelyn toimeenpanoa Suomessa.
  • Virtuaalivoimalamallinnuksessa kehitetään mallia, jolla rakennuskanta voisi entistä kustannustehokkaammin toimia energiansäätömarkkinoilla vähentäen tuotantopaineita.

Hankkeessa on tuotettu tähän mennessä useita julkaisuja, jotka ovat avoimesti saatavilla lehtien verkkosivuilta.

nextgeneu_fi
 

Suomenkieliset julkaisut

Faehnle, M., Lukkarinen, J., Santala, I. (2022). Energiakriisi ja kollektiivinen toimijuus kunnissa. Alue ja ympäristö 51:2.

Numminen, S., Silvikko de Villafranca, M., Hyysalo, S. (2023). Päälämmityslähteestä monilämmitykseen: suomalaisista pientaloista on tullut toisiaan täydentävien ja vuorottelevien energiajärjestelmien hybrideitä. Alue ja ympäristö 52(1), 62-76.

Kansainväliset vertaisarvioidut artikkelit

Auvinen,K., Meriläinen, T., Saikku, L., Hyysalo, S., & Juntunen, J.K. (2023) Accelerating transition toward district heating-system decarbonization by policy co-design with key investors: opportunities and challenges, Sustainability: Science, Practice and Policy, 19:1, DOI: 10.1080/15487733.2023.2256622

Apajalahti, E-L. et al. (2023). Exploring tensions in urban energy communities. In Routledge Handbook of Energy Communities and Smart Cities. Routledge Handbook of Energy Communities and Smart Cities.

Boon, W., Magnusson, T., Hyysalo, S., (2022). Introduction to ‘Markets in sustainability transitions’. Environmental Innovation and Societal Transitions 45, 30–35.   

Hyysalo, S., & Juntunen, J. K. (2024). Series of configurational movements: User activities in technology generalization. Technological Forecasting and Social Change, 200, 123158. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2023.123158

Hyysalo, S., Heiskanen, E., Lukkarinen, J.P., Matschoss, K., Jalas, M., Kivimaa, P., Juntunen, J.K., Moilanen, F., Murto, P., Primmer, E., (2022). Market intermediation and its embeddedness – Lessons from the Finnish energy transition. Environmental Innovation and Societal Transitions, 42, 184–200.  

Kivimaa, P. et al. (2023). Analysis of Covid-19 Recovery and Resilience Policy in Finland: A Transformative Policy Mix Approach. Science and Public Policy.

Laakso, S., Eranti, V., Lukkarinen, J. (2023). Practices and acts of energy citizenship. Journal of Environmental Policy and Planning. https://doi.org/10.1080/1523908X.2023.2251915 

Lukkarinen, J.P., Salo, M., Faehnle, M., Saarikoski, H. Hyysalo, S., Auvinen, K., Kangas, H.-L., Lähteenoja, S., Marttila, T., Peltonen, L., (2023). Citizen Energy Lost in Sustainability Transitions: Knowledge co-production in a complex governance context. Energy Research and Social Science.  

Lähteenoja, S., Hyysalo, S., Lukkarinen, J.P., Marttila, T., Saarikoski, H., Faehnle, M., Peltonen, L., (2022). What does it take to study learning in transitions? A case of citizen energy in Finland. Sustainability: Science, Practice and Policy.  

Lähteenoja, S., Marttila, T., Gaziulusoy, I  & Hyysalo, S.  (2023) Transition co-design dynamics in high level policy processes. Design Studies Vol 88 No. C 1-32. https://doi.org/10.1016/j.destud.2023.101207

Marttila, T., Lukkarinen, J., Hyysalo, S., Lazarevic, D., Valve, H., (accepted for publication). Mid-range transition arenas catalysing changes towards a circular economy. In Lehtimäki, H., Aarikka-Stenroos, L., Jokinen, A. & Jokinen, P. (eds.) Routledge Handbook of Catalysts for a Sustainable Circular Economy, Routledge.

Ruokamo, E., Laukkanen, M., Karhinen, S., Kopsakangas-Savolainen, M., & Svento, R. (2023). Innovators, followers and laggards in home solar PV: Factors driving diffusion in Finland. Energy Research and Social Science 102, 103183.

Shakeel, S. R., Yousaf, H., Irfan, M., & Rajala, A. (2023). Solar PV adoption at household level: Insights based on a systematic literature review. Energy Strategy Reviews, 50, 101178. https://doi.org/10.1016/j.esr.2023.101178

Shakeel, S. R., Juntunen, J. K., & Rajala, A. (2024). Business models for enhanced solar photovoltaic (PV) adoption: Transforming customer interaction and engagement practices. Solar Energy, 268,112324. https://doi.org/10.1016/j.solener.2024.112324 

Silvast, A., Williams, R., Hyysalo, S., Rommetveit. K. and Raab, C. (2022) Producing the ‘user’ in smart technologies: A framework for examining user representations in smart grids and smart metering infrastructure. Routledge Handbook of Smart technologies – An Economic and Social Perspective” (eds) Heinz D. Kurz, Marlies Schütz, Rita Strohmaier, Stella S. Zilian. Routledge: New York

Tolonen, E., Shakeel, S. R., & Juntunen, J. K. (2023). Promoting Just Transition or Enhancing Inequalities? Reflection on Different Energy Community Business Models in Terms of Energy Justice. In M. Shafie-khah & A. S. Gazafroudi (Eds.), Trading in Local Energy Markets and Energy Communities (Vol. 93, pp. 151–180). Springer International Publishing.

Tuomela, S., Iivari, N., Hänninen, T. and Svento, R. (accepted to ECIS 2023 conference). Gender inclusiveness in adoption and use of home energy technologies.

Tuomela, S., Hänninen, T., Ruokamo, E., Iivari, N., Kopsakangas-Savolainen, M., Svento, R. (2023). Energy Community Preferences of Solar Prosumers and Electricity Consumers in the Digital Energy Ecosystem. In: Shafie-khah, M., Gazafroudi, A.S. (eds) Trading in Local Energy Markets and Energy Communities. Lecture Notes in Energy, vol 93. Springer, Cham.

Valve, H., Lazarevic, D., Hyysalo, S., Lukkarinen, J., Marttila, T. 2023. The interrupting capacities of knowledge co-production experiments: A sociology of testing approach. Environmental Science & Policy 147: 255–264. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2023.06.019 
 

Muut kansainväliset julkaisut

Schwaag-Serger, S., Dachs, B., Kivimaa, P., Lazarevic, D., Lukkarinen, J., Stenberg, L., Weber, M. (2023). Transformative innovation policy and the recovery and resilience packages in Austria, Finland and Sweden. OECD SCIENCE, TECHNOLOGY AND INDUSTRY POLICY PAPERS 156.

Julkaistu 9.8.2023 klo 13.33, päivitetty 10.5.2024 klo 11.36

Kohderyhmä: