INSPIRE-direktiivin toimenpano ja hallintamalli (INSPIRE2020)

INSPIRE2020-hankkeen tavoitteena oli toteuttaa INSPIRE-direktiivissä tiedontuottajalle määritellyt velvoitteet julkaisemalla vielä puuttuvat, SYKEn ja ELY-keskusten vastuulla olevat INSPIRE- aineistojen lataus- ja katselupalvelut sekä harmonisoidut tietotuotteet. Tietotuotteet ja palvelut tuli julkaista 21.10.2020 mennessä.

Yksi hankkeen tavoitteista oli tunnistaa SYKEn ja muun ympäristöhallinnon vastuulla olevia INSPIRE-aineistoja keskittyen ympäristöraportointeihin liittyviin aineistoihin.

Lisäksi hankkeen tavoitteena oli kehittää hallintamalli ympäristöhallinnon INSPIRE velvoitteiden toteuttamiseen ja ylläpitoon. Hallintamallissa määritettiin SYKEn ja muiden ympäristöhallinnon tiedontuottajien väliset vastuut ja resurssointi INSPIRE-direktiivin toimeenpanossa.

Hankkeen tehtävinä olivat INSPIRE-direktiivin mukaisten ympäristöraportointeihin liittyvien paikkatietoaineistojen identifiointi, metatietojen laatiminen, paikkatietoaineistojen julkaiseminen WMS-katselupalvelun kautta, INSPIRE tietotuotteiden tuottaminen ja julkaiseminen (latauspalvelut) sekä hallintamallin ja ylläpitoprosessien kehittäminen.

INSPIRE-direktiivin tavoitteena on yhtenäisen paikkatietoinfrastruktuurin rakentaminen EU:n alueella. Direktiivin mukaisten tietotuotteiden harmonisoinnin tavoitteena on varmistaa paikkatietojen tehokas yhteiskäyttö ja yhdisteltävyys.

Lisätietoja:

Vanhempi tutkija Riikka Repo, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Ryhmäpäällikkö Kaisu Harju, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Kehitysinsinööri Suvi Hatunen, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 20.1.2020 klo 15.25, päivitetty 21.12.2020 klo 9.48

Kohderyhmä: