Itämeren maiden kaupunkiyhteistyö meriympäristön suojelussa (BALTICITIES)

BALTICITIES logo pieni
 

BALTICITIES-hankkeen tavoitteena on parantaa Suomen ja Baltian maiden rannikoiden tilaa vahvistamalla yhteistyöverkostoja eri maiden rannikkokaupunkien ja yhteiskunnan eri toimijoiden välillä sekä lisäämällä kansalaisten tietoisuutta meriympäristön tilasta.

BALTICITIES-hanke edistää Itämeren tilan paranemista Suomen, Viron, Latvian ja Liettuan rannikkokaupunkien yhteistyönä. Kaupunkien ja kuntien eri toimijoiden välinen tiedonvaihto tukee meriympäristön kestävä kehityksen parempaa huomioimista päätöksenteossa ja toimintasuunnitelmissa.

Meriympäristön kestävä käytön hanketeemoina ovat kiertotalous, erityisesti meren roskaantumisen vähentäminen, meriluonnon monimuotoisuuden suojelu ja meriliikenteen ympäristönäkökohdat.

Hanke etsii merenhoidon kosketuspintaa ihmisten arkipäivän elämään. Itämerestä jo kiinnostuneiden lisäksi tavoitellaan kansalaisia ja päättäjiä, joille meriympäristö ei ole vielä ennestään tuttu. Myös nuoret halutaan innostaa mukaan merensuojelutyöhön.
 

Kooste_kuvat_ ER
Kuvakooste Baltian kaupunkirannikoilta. © Kuva: Eija Rantajärvi

Tavoitteet
 

 • Aktiivinen Suomen ja Baltian maiden rannikkokaupunkien yhteistyöverkosto,

  jonka avulla edistetään...
   
 • …Itämeren ja erityisesti sen rannikkoalueiden tilan parantumista.
 • ...kansalaisten tietoutta ympäristöasioista ja keinoista vaikuttaa niihin. 
 • …kaupunkien ja kuntien eri toimijoiden välistä tiedonvaihtoa meriympäristön kestäväksi kehitykseksi.
 • …nuorten kiinnostusta merensuojeluun.
 • …kestävän kehityksen hyvien käytäntöjen laajempaa käyttöönottoa.
 • …yhteiskunnan eri toimijoiden ja maiden välistä yhteistyötä.

Hankkeen taustaa

Suomen ympäristökeskusen aktiivinen toiminta Suomenlahden merensuojeluyhteistyössä ja siinä luodut verkostot, sekä Helsingin ja Turun kaupunkien vetämä Itämeri haaste -verkosto (Baltic Sea Challenge) toimivat hyvänä pohjana Suomen ja Baltian maiden yhteistyöverkoston laajentamiselle.

Hanke tukee osaltaan Itämeren toimintaohjelman (BSAP) tavoitteiden toteutumista eli meren tilan parantamista.

Toteutus

Hanke panostaa erityisesti toimenpiteisiin, jotka konkreettisesti parantavat kaupunkien ympäristöystävällistä toimintatapaa ja lisäävät meriympäristön viihtyisyyttä. Ihmisiä kutsutaan meren äärelle erilaisin tempauksin ja näyttelyin. Paneelikeskusteluissa nostetaan esiin meriympäristön tilaan liittyviä ajankohtaisia ongelmia ja etsitään niihin ratkaisuja. Kaupunki- ja kuntatoimijoiden yhteistyöverkostoa pyritään kasvattamaan tutkijoista ja päättäjistä yrityksiin ja järjestöihin – aina yksittäisiin kansalaisiin asti.

Tietoa tapahtumista

Lisätietoja:

Ljudmila Vesikko, erikoissuunnittelija, Suomen ympäristökeskus (etunimi.sukunimi@syke.fi) 

BALTICITIES logo
 
Julkaistu 24.10.2022 klo 15.18, päivitetty 1.6.2023 klo 17.10

Kohderyhmä: