Julkisten hankintojen vähähiilisyys- ja kiertotalouskiihdyttämö

Kiihdyttämö -hanke liittää vähähiilisyden ja kiertotalouden tavoitteet julkisiin hankintoihin ja arvioi niiden elinkaarenaikaisia hyötyjä hankintojen suunnitteluvaiheessa. Hankkeessa etsitään kuntien hankintatarpeita ja tulevia hankintoja, joihin voi sisältyä vähähiilisyyden ja kiertotalouden mahdollisuus. Tavoitteena on löytää sitoutuneita hankkijoita, jotka lähtevät viemään näitä tavoitteita konkreettisiin hankintoihin.

Kärkiteemoina ovat rakentaminen, liikenne ja kuljetukset, sekä julkiset ruokapalvelut. Asiantuntijatyöryhmä arvioi kohteiden kustannus- ja ympäristöhyötyjä, kokoaa jatkotoimenpide-ehdotukset ja vauhdittaa kilpailutuksen valmistelua sparraustyöpajoissa ja markkinavuoropuhelun keinoin. Hankkeessa myös luotsataan kansallisesti merkittävän kokoluokan yhteishankintoja, sekä tehdään vähähiilisten ja kiertotaloushankintojen rahoitusinstrumentteja hankkijoille tutuiksi. Työ tähtää hyvien käytäntöjen levittämiseen kokeiluasteelta pysyviksi toimintatavoiksi. Hankkeen esimerkit ja kokemukset viestitään siten, että ne palvelevat laajaa hankkijajoukkoa. 

Ota yhteyttä ja ilmoita hankintasi kiihdyttämöön:

Katriina Alhola, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. 029 525 1065, katriina.alhola@ymparisto.fi

Jarmo Linjama, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. +358 295 251 382 , jarmo.linjama@ymparisto.fi

Jyri Seppälä, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. 029 525 1629, jyri.seppala@ymparisto.fi

 

 

Julkaistu 8.2.2018 klo 22.43, päivitetty 3.7.2020 klo 17.54

Kohderyhmä: