Kaupunkivihreä tiivistyvissä kaupungeissa

Tavoitteena oli fasilitoida kuntien ja muiden toimijoiden yhteiskehittämistä etsien kuntien ja kaupunkien esittämiin haasteisiin käytännön ratkaisuja. Ratkaisut perustuvat olemassa olevan tiedon kokoamiseen ja uusien käytäntöjen tuottamiseen.

Hankkeen tuloksia 

Hankkeessa kehitettin ratkaisuja erityisesti kaupunkiluontoon liittyviin haasteisiin, kuten luonnon monimuotoisuuden ja luontoarvojen säilyttämiseen kasvavassa kaupungissa, viherrakenteen lisäämiseen tiivistyvässä kaupungissa, urbaanien viherratkaisujen hyväksyttävyyden lisäämiseen sekä kaupunkivihreän hyvinvointi- ja terveysvaikutuksiin. Yhteistyön tuloksena syntyi konkreettisia kehitystoimia, kokemusten jakamista, sekä kotimaista ja kansainvälistä verkottumista. Erityistä huomiota kiinnitettiin monistettavien ratkaisujen tuottamiseen kuten kotimaisten puiden ja putkilokasvien suosiminen viherrakentamisessa.

Kaupunkivihreää. Kuva Riku Lumiaro
Kaupunkien ja kuntien joutomaalla saattaa elää monia arvokkaita ja jopa uhanalaisia lajeja. Kuva Riku Lumiaro.

Laaja-alaista asiantuntemusta, tutkimusta ja tukea tullaan tarvitsemaan poikkileikkaavien haasteiden ratkaisemisessa, kuten luontopohjaisissa ratkaisuissa osana ekologista ja oikeudenmukaista siirtymää. Hankkeessa tuotetut ratkaisut tukevat kaupunkeja ja kuntia mm. EU:n edellyttämissä viherryttämissuunnitelmissa ja luontopohjaisissa ratkaisuissa.

 • Haasteita ratkottiin pitkäkestoisissa ympäristöministeriön valitsemissa kumppanuusryhmissä, joissa oli mukana yhdeksän kuntaa: Helsinki, Iisalmi, Järvenpää, Kemi, Lahti, Raasepori, Turku, Vantaa ja Ylöjärvi.  
 • Toiminta käynnistettin lokakuussa 2022 ympäristöministeriön muodostaman kumppanuusryhmän yhteistyöllä keskeisten haasteiden ja niihin liittyvien tietotarpeiden tunnistamiseksi. Tunnistetuista haasteista valittiin haastekimpun aihepiirin kannalta relevantteja ja vaikuttavia haasteita työstettäväksi eteenpäin.
 • Kun ratkottavat haasteet oli määritelty tammikuun 2023 loppuun mennessä, sen jälkeen keskityttiin haasteiden ratkaisutyöhön:
  • Laatuhaaste: Viheralueiden luonnon monimuotoisuuden kehittäminen
  • Määrähaaste: Kaupunkiluonnon lisääminen, säilyttäminen ja kehittäminen
  • Vihreän lisääminen katutilassa ja kortteleissa sekä tiiviissä kaupunkirakenteessa
  • Viherympäristön arvon tunnistaminen 
 • Kumppanuusryhmän toiminta perustui fasilitoituun keskusteluun ja yhteistyöhön säännöllisissä tapaamisissa, joiden järjestelyissä painotettiin etäosallistumismahdollisuuksia. Yhteistyön fasilitoinnissa hyödynnetttin etätyösovellusalusta Miroa.
 • Tapaamisten välillä ryhmän yhteistyö- ja keskustelukanavana käytettiin Kestävä kaupunki -ohjelman Virtuaalikortteli-alustaa.
 • Syke tarjosi fasilitointien tueksi asiantuntemusta ja tietopohjaa haasteiden määrittelyyn ja rajaamiseen.
 • Asiantuntijatuki oli esimerkiksi sparrausta tai tiedon, testattujen ratkaisujen ja kansainvälisten esimerkkien koostamista. Sitä tarjottiin Syken ja muiden tahojen asiantuntijoita hyödyntäen. 
 • Hankkeessa hyödynnettiin Kestävä kaupunki -ohjelmassa vuosina 2018–2020 toteutetun Haastekimppuhankkeen oppeja erilaisista yhteiskehittämisen tavoista soveltuvin osin.
 • Hankkeessa tehtiin yhteistyötä Kestävä kaupunki -ohjelman muiden samanaikaisesti käynnistyvien haastekimppujen kumppanuusryhmien kanssa.

 

Seuraa meitä Twitterissä @Kapunkivihrea,  #kaupunkivihreä,  @Kestavakaupunki ja #kestäväkaupunki

Julkaistu 6.9.2022 klo 13.42, päivitetty 3.4.2024 klo 12.29

Kohderyhmä: