Kestävän innovaatiopolitiikan yhteissuunnittelu: kokemukset, instrumentit ja ratkaisut (COSU)

Maailmanlaajuisiin kestävyyshaasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen ja kestävän kehityksen tavoitteisiin, vastaaminen vaatii innovaatiopolitiikan muutosta. Tämä edellyttää yrityksiltä ja päätöksentekijöiltä uusia toimintatapoja. Kehittämällä ja hyödyntämällä uusia menetelmiä yritykset voivat vastata eri tavoitteisiin. Samalla päättäjien tulee kehittää innovaatioympäristöä niin, että se kannustaa yrityksiä kehittämään kestäviä innovaatioita, joilla on myönteisiä sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia taloudellisten tulosten lisäksi. Päättäjien roolin laajeneminen sekä perinteisen kasvukeskeisen innovaatiopolitiikan ja eri kestävyystavoitteiden väliset jännitteet aiheuttavat kuitenkin haasteita kestävän innovaatiopolitiikan kehittämiselle ja toimeenpanolle. 

COSU-hankkeen tavoitteena on auttaa kokonaisvaltaista kestävyyttä edistävän innovaatioympäristön luomisessa. Tutkimme kestävän innovaatiopolitiikan kehittämistä, tunnistamme pitkän aikavälin kestävän kehityksen tavoitteita haittaavia epäjohdonmukaisuuksia, kuten päällekkäisyyttä, aukkoja, ja ristiriitaisia tavoitteita, ja etsimme niihin ratkaisuja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Kannustamme päättäjiä, yrityksiä, tutkimuslaitoksia, oppilaitoksia ja rahoittajia dialogiin, joka myös tukee uusien innovaatiopolitiikan lähestymistapojen hyväksyttävyyttä. Lisäksi laadimme suosituksia järjestelmällisen kestävän innovaatiopolitiikan toteuttamiselle, jotta se edistää Suomen pitkän aikavälin siirtymää kohti kestävää taloutta.  

Lisätietoja:

Erikoistutkija Susanna Horn, etunimi.sukunimi@syke.fi

Tutkija Hanna Salo, etunimi.h.sukunimi@syke.fi

Julkaistu 2.12.2021 klo 13.53, päivitetty 8.12.2021 klo 8.51