Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Opettajat Venäjän Karjalasta Helsingissä: ideoita opetukseen vaihdettiin puolin ja toisin

Uutinen 6.4.2020 klo 13.49

Reilu kymmenen biologian ja maantiedon opettajaa Petroskoista vieraili 3.–5. maaliskuuta 2020 Helsingissä EDUWATER-hankkeen puitteissa mukanaan myös hankkeen päävetäjä. Yhdessä SYKEn hanketoimijoiden kanssa vierailijat tutustuivat eri oppilaitoksiin ja muihin tarkkaan valikoituihin kohteisiin.

Vierailun ensimmäinen etappi oli Otaniemen luonnontieteiden lippulaivalukio Espoossa. Otaniemen lukion erityistehtävänä on kehittää luonnontieteiden opetusta valtakunnallisesti ja tuottaa opetusmateriaaleja Suomen kaikkien koulujen käyttöön. Rehtori Kaisa Tikka esitteli lukion opetustoimintaa. Vierailijoita kiinnostivat erityisesti Suomen opetusjärjestelmä ja lukion kurssirakenne. Venäjää taitavien oppilaiden opastuksella he saivat myös tietoa arkipäivän opiskelusta. Lukion yhteyteen on perustettu oppilaiden aloitteesta kaupunginkirjaston yksikkö. Siellä oppilailla on mahdollisuus antaa tukiopetusta ja saada työstään myös pieni korvaus kaupungilta.

”Hienoa, että saimme tietoa myös suoraan oppilailta venäjäksi! Oppilaiden innostus on merkki siitä, että lukio on onnistunut opetuksessaan”, totesivat venäläisopettajat yksimielisesti.

Oppilaat ovat osallistuneet lukion tilasuunnitteluun: aulan tapaamiskeinu toteutui oppilaiden toiveesta.
© Jari Silander.

Matka jatkui luontotalolle

Luontotalo Villa Elfvik sijaitsee näyttävässä jugendhuvilassa Espoossa Laajalahden luonnonsuojelualueen laidalla. Tämän espoolaisille suunnatun keskuksen toimintaa esitteli johtaja Riitta Pulkkinen. Vierailijat kapusivat katsomaan Laajalahden talvisia näkymiä myös lintutornista käsin.

Luontokoulut pyrkivät innostamaan erityisesti lapsia ja nuoria luontoon: liikkumaan ja tutkimaan. Luontotietous kasvaa myös leikkien ja yhdessä tehden. Luontotalon näyttely innostaa niin lapsia kuin vierailevia aikuisiakin tutkimaan luonnon saloja, sisätiloista löytyi esimerkiksi Kestävän elämäntavan -polku.

”Kaupunki on todella panostanut luontokasvatukseen! Suuret kävijämäärät kertovat, että luontotalo tavoittaa hyvin kohderyhmänsä”, ihastelivat opettajat palatessaan hiekkatien päässä odottavaan bussiin.

Elfvikin luontotalon huvimaja houkutteli ryhmäläiset kuvaustauolle. © Jari Silander.

Tietoa merentutkimuksesta ja vedenpuhdistuksesta

Seuraavana aamuna oli vuorossa tutustuminen SYKEn merikeskuksen laboratorioon Helsingin Viikissä. Äänisjärven rannalta tulevat opettajat kuuntelivat mielenkiinnolla, kun tutkijat kertoivat Itämeren ekologiasta ja tutkimuksesta. Aihe ei ollut heistä monellekaan ennestään tuttu.

”Nyt pystyn kertomaan oppilaille Itämeren tutkimuksista eläinplanktonista mikromuoviin!” Nauroivat opettajat lähtiessään laboratoriosta.

Iltapäivän karmeassa räntämyrskyssä bussi kuljetti vierailijat Viikinmäen jätevesipuhdistamolle. Maanalaisessa puhdistamossa myrskystä ei ollut tietoakaan.

HSY:n ympäristöasiantuntija Päivi Vaisto (vasemmalla) kertoi tulkin välityksellä: kierrätys on kaiken perusta. © Jari Silander.

Helsingin seudun ympäristöpalvelu (HSY) tuottaa erilaisia oppimateriaaleja ja suosittuja oppitunteja koulujen käyttöön esimerkiksi kierrätyksestä ja jätteiden käsittelystä. Parhaillaan on käynnissä kummikouluohjelma, johon koulut voivat hakea mukaan. Huumorin käytön opetusmateriaaleissa on havaittu auttavan tiedon perille menoa.

HSY:n Viikinmäen jätevedenpuhdistamo teki vaikutuksen vierailijoihin. Puhdistamon valtavat käytävät ja monipuolinen puhdistustekniikka on piilotettu näkymättömiin maan alle. Opastetulla kierroksella kävi kuitenkin selväksi kuinka elintärkeää tämän maanalaisen ”kaupungin” moitteeton toiminta on alueen asukkaille.

Turvaliivein varustetut vierailijat vaelsivat pitkin jätevedenpuhdistamon valtavia maanalaisia tunneleita.
© Eija Rantajärvi

Tekniikkaa unohtamatta

Viimeisenä vierailupäivänä oli vuorossa Tekniikan museo koskenrannalla Helsingin Vanhassakaupungissa. Paikka on täynnä tarinoita suomalaisen tekniikan ja teollistumisen historiasta. Pyöreän museorakennuksen sisällä voi seurata Suomen kehityskaarta maatalousvaltaisuudesta globaaliksi teknologiayhteiskunnaksi. Museo tarjoaa osallistavaa toimintaa erityisesti koululaisille, mutta sieltä löytyy paljon kiinnostavaa tietoa kaikenikäisille.

Tekniikan museon ”Uuteen käyttöön arjessa” -näyttely kiinnosti myös aikuisia. © Jari Silander.

Lopuksi pohdittiin nykyistä ja tulevaa

Tapaaminen päättyi pitkän pöydän ääreen, jossa käytiin läpi hankkeessa syntyneitä ideoita ja tuloksia sekä hahmoteltiin tulevaa. SYKEläiset esittelivät eri hankkeissa kehitettyjä opetusmateriaaleja ja kertoivat mitä EDUWATER-hankkeen puitteissa aiotaan jatkossa toteuttaa. Lisäksi opettajat saivat tutkia mikroskoopin lissin läpi, miltä pienen pienet muovihippuset näyttävät. Samalla he saivat vinkkejä, miten muoviroskaongelmaa voisi havainnollistaa oppitunnilla.

SYKEN apulaistutkija Anna-Riina Mustonen (kuvassa takana oikealla) esitteli konkreettisesti, miten rantahiekan mikromuoveja voidaan tutkia. © Eija Rantajärvi.

Petroskoin opettajat puolestaan haastoivat SYKEn edustajat ratkomaan kehittämäänsä opetustehtävää, missä mietitään vedenkulutusta eri tuotteiden valmistuksessa. SYKEn joukkue selvisi kiperästä tehtävästä vain tyydyttävästi. Se innosti kuitenkin miettimään, miten yhteistyötä Joensuun alueen ja Petroskoin koulujen välillä voidaan EDUWATER -hankkeen myötä entisestään parantaa. Käytössä olevia hyviä opetusmateriaaleja ja kehitettäviä uusia materiaaleja voidaan kääntää suomesta venäjäksi – ja päinvastoin. Petroskoihin vanhan puhdistamon tiloihin rakennetaan hankkeen puitteissa Kestävän veden käytön -opetuskeskus. SYKEläiset toivotettiin tervetulleiksi tutustumaan valmiiseen infokeskukseen. Kutsu otettiin innolla vastaan.

 

Lisätietoa EDUWATER-hankkeesta


Aihealue:
Kohderyhmä: