Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Maankäyttötiedon tuottaminen: LUCAS ja kansalliset aineistot (FinLUCAS 2)

Taustaa ja tavoitteet

LUCAS on Euroopan yhteisön tilastovirasto EUROSTATin toteuttama maastokartoitus, joka kerää tilastotietoa maanpeitteestä ja maankäytöstä kattavasti koko EU:n alueella. Maastokartoituksella pyritään tuottamaan tilastotietoa maankäytön ja maanpeitteen nykytilasta ja muutoksista mm. ympäristön ja maatalouden tilan seurantaa varten.

Maastokartoitusta on kehitetty vuodesta 2001 lähtien ja vuonna 2009 se laajeni kaikkiin jäsenmaihin. Tiedot kerätään kolmen vuoden välein, 2009, 2012 ja 2015. Suomen alueella maastopisteitä on noin 13 400 vuonna 2015. Kartoituksen toteuttaa Eftas.

Maastokartoitus tuotetaan keskitetysti koko Euroopan alueella ja se on ollut osin päällekkäinen kansallisten maastoinventointien ja tiedontuotannon kanssa. Päällekkäisen työn ja suurten kustannusten takia Eurostat rahoittaa projekteja, joiden tarkoituksena on lisätä yhteistyötä jäsenmaiden ja Eurostatin välillä.

Maanpeitettä ja –käyttöä kuvaavia  tietoja kerätään Suomessa eri virastoissa (mm. MML, Luke, SYKE, MAVI, GTK, VRK) erilaisiin tietotarpeisiin: maastokartoitus, luonnonvarojen käyttö, elinkeinotukien valvonta, maankäyttö ja rakentaminen. Suomen maanpeitettä ja –käyttöä sekä näiden muutoksia kuvaavia paikkatietoja on yhdistetty sekä  kansallisiin että eurooppalaisiin tarpeisiin mm. CORINE-, SLICES- hankkeissa.

FinLUCAS2-projektissa tavoitteena on selvittää miten kansallisista aineistoista voitaisiin tuottaa maankäyttöä kuvaavat tilastotiedot Eurostatin edellyttämällä tarkkuustasolla ja luokittelulla.  Tavoitteena on arvioida käytettävissä olevia paikkatieto- ja rekisteriaineistoja sekä kehittää metodologia maankäyttötilastojen laskemiseen.

 

Rahoitus ja yhteistyötahot

Hanketta rahoitetaan sekä EU:n että kansallisin varoin. Kansallisina rahoittajina ovat SYKE ja LUKE. EU (Eurostat) rahoittaa noin kolme neljäsosaa kustannuksista ja lisäksi koordinoi ja valvoo hankkeen tuloksia.

Tärkeänä yhteistyöryhmänä ovat kansallisia maanpeiteseurannan aineistoja tuottavat laitokset: Geologian tutkimuskeskus, Maanmittauslaitos, Maaseutuvirasto, Tilastokeskus, ja Väestörekisterikeskus.

 

Lisätietoja

Suomen ympäristökeskus (SYKE)

Tietokeskus/Paikkatietopalvelut

PL 140, 00251 Helsinki

 

Kaisu Harju, +358 400 148 735, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi [kaisu harju]

LUKE

Anneli Partala, +358 295326803, etunimi.sukunimi@luke.fi [anneli partala]

Julkaistu 23.5.2016 klo 10.36, päivitetty 23.5.2016 klo 10.12

Kohderyhmä: