Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Maaseutupolitiikan neuvoston ekosysteemipalvelut -verkosto

 

syksymaisema
© Kuva: Anne Koskela/Ympäristöhallinnon kuvapankki

Ekosysteemipalvelut-verkosto on yksi maaseutupolitiikan neuvoston teemaverkostoista. Se toteuttaa maaseutupoliittisen kokonaisohjelman tavoitteita, jotka on asetettu vuoteen 2020 asti.

Ekosysteemipalvelut-verkosto tukee erityisesti seuraavia tavoitteita:

  • Maaseudun elinkeinotoiminnassa turvataan luonnon monimuotoisuus ja hyödynnetään ekosysteemipalveluja kestävästi.
  • Hajautettu uusiutuvan energian tuotanto ja käyttö ovat lisääntyneet ja niillä on kasvava merkitys toimeentulolähteenä maaseudulla.
  • Hyvin hoidetut luonnon- ja kulttuuriympäristöt sekä maisemat lisäävät maaseudun viihtyisyyttä asuinympäristönä ja vetovoimaa matkailukohteena.

Verkosto kokoaa ja tuottaa yhteenvetotietoa ekosysteemipalveluista maaseudun kehittämisen ja maaseutupolitiikan tarpeiden näkökulmasta. Laajapohjainen verkosto luo mahdollisuuksia sektori- ja yksikkörajat ylittävälle, monen eri tason toimijoita kokoavalle keskustelulle ja sovittaa yhteen maaseudun luonnonvaroihin liittyviä, osin ristiriitaisiakin, näkökulmia. Tärkeä osa verkoston toimintaa on ekosysteemipalveluihin perustuvien kehittämismahdollisuuksien tunnistaminen ja niistä viestiminen eri toimijoille ja sidosryhmille.

Verkoston rahoittajana on Maatilatalouden kehittämisrahasto MAKERA. Lisätietoja verkostosta ja sen ajankohtaisesta toiminnasta löytyy maaseutupolitiikka.fi-sivustolta.

Verkosto toteuttaa muun muassa iloa luonnosta -kampanjaa, jossa tuodaan esiin maaseudun luonnon hyötyjä ihmisten hyvinvoinnille.

Ajankohtaista maaseutupolitiikasta Twitterissä

 

Julkaistu 12.1.2015 klo 12.18, päivitetty 17.3.2017 klo 9.31

Kohderyhmä: