Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Mobiili ravinteiden talteenotto kenttäolosuhteissa (MORTTI)

+ Näytä tiedot

Hankkeen perustiedot

Hankkeen tavoitteena on saada käymäläjätettä tiivistettyä haitattomaan muotoon, siten että ravinteet kuten typpi ja fosfori saataisiin uudelleen kiertoon. MORTTI -hanke hakee ratkaisuja kenttäolosuhteissa ja ulkoilmatapahtumissa syntyvien käymäläjätteiden käsittelyn haasteisiin.

Hankkeen aikana arvioidaan, kehitetään ja testataan erilaisia keräys-, talteenotto- ja käsittelyratkaisuja. Kehitettyä järjestelmää on suunniteltu koekäytettävän erikseen valittavalla puolustusvoimien harjoitusalueella, sillä niillä on toimintaa ja käyttäjiä jatkuvasti. Kiertotalouden periaatteiden mukaisesti tulevaisuuden käymälä ei ole vain jätteiden keräyspiste vaan ravinteiden käsittely- ja jalostuslaitos.

MORTTI on Suomen ympäristökeskuksen, Tampereen ammattikorkeakoulu, Käymäläseura Huussi ry:n ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen yhteistyöhanke. Hankkeen kesto on 10/2017 - 10/2019.

Julkaistu 6.2.2018 klo 15.17, päivitetty 15.2.2019 klo 12.31

Kohderyhmä: