Palveluiden saavutettavuuden seurannan kehittämishanke (PALSA)

Tässä hankkeessa keskitytään asiointipalveluiden saatavuuteen palveluiden sijoittumisen ja niiden maantieteellisen saavutettavuuden näkökulmasta. Palveluiden maantieteellisestä saavutettavuudesta on olemassa tietoa eri lähteistä, mutta matka-aikoihin pohjautuvia eri kulkumuodot kattavia seuranta-aineistoja julkisten palveluiden maantieteellisestä saavutettavuudesta ei tällä hetkellä ole olemassa koko valtakunnan alueelta. Palveluiden saavutettavuus on avainasemassa maaseutu- ja saaristoalueiden elinvoiman vahvistamisessa. Hankkeessa tuotettu tieto luo sekä uusia mahdollisuuksia tarkastella arjen toimivuuden kannalta tärkeiden palveluiden sijoittumista näillä alueilla, että tarjoaa työkaluja palveluiden saavutettavuuden kehittämiseen kaikkialla Suomessa.

Hanke alkaa määrittelyvaiheella jossa valitaan analysoitavat palvelut, määritellään tuotettavat tilastot ja tarkastetaan lähtöaineistojen laatu. Palveluiden valinnassa priorisoidaan niitä tärkeiksi tunnistettuja palveluita joista on saatavilla kattavat, ajan yli päivittyvät sijaintitiedot. Menetelmäkehityksessä kiinnitetään huomiota harvaan asuttujen alueiden ja saariston erityispiirteisiin. Analyysit toteutetaan avoimen lähdekoodin työkaluja hyödyntäen. Hankkeessa kehitetty analyysiprosessi ja keskeiset havainnot palveluiden alueellisesta saavutettavuudesta kuvataan loppuraportissa.

Lisätietoja: Erikoistutkija Vuokko Heikinheimo, Suomen ympäristökeskus Syke, p. +358 295 251 799, vuokko.heikinheimo@syke.fi

Julkaistu 16.5.2023 klo 11.09, päivitetty 30.5.2023 klo 13.45

Kohderyhmä: