Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Patojen estevaikutusten kokonaistilanteen kartoittaminen ja toimintamalleja tarpeettomien patojen purkuun (exPato)

 

 

Tavoitteet

Varsinkin pienissä joissa ja puroissa on paljon patoja ja tierumpuja, jotka voivat estää kalojen kulun
tärkeille lisääntymis- ja elinalueille. Suurempien jokien esteet on valtakunnallisesti melko hyvin tiedossa
ja niiden tiedot on tallennettu SYKEn ylläpitämään VESTY-tietojärjestelmään. Vaikka alueellista ja
tapauskohtaista vaihtelua on, pääsääntöisesti mitä pienempi uoma on kyseessä, sitä vähemmän tietoa
vaellusesteistä on tai sitä ei ole systemaattisesti tallennettu tietojärjestelmään.

expato_jormola
 

Hankkeen tavoitteena on:

  • saada kokonaiskuva patojen estevaikutuksesta, määrästä, sijainnista ja patojen tarpeellisuudesta alkuperäisille ja olemassa oleville käyttömuodoille,
  • kehittää toimintatapoja vaellusesteiden kartoittamiseen ja
  • kehittää toimenpideratkaisumalleja tapauksiin, joissa pato on käynyt tarpeettomaksi.

Tiedonkeruun työkaluja kehitetetään ensi vaiheessa Uudellamaalla sijatsevalla Mankinjoen valuma-alueella. Patojen purkamisen suunnitteluperiaatteita selvitetään käynnissä olevien purkuhankkeiden avulla, esimerkkeinä muun muassa Tikkurilan voimalaitospadon purkaminen Vantaalla ja Tourujoen voimalaitospadon purkaminen Jyväskylässä. Toimintatapoja on tarkoitus laajentaa soveltuvin osin käytettäväksi valtakunnallisesti.

Keskeiset tehtävät

Hankkeen tehtävät voidaan jakaa kahteen osaan:  tiedonkeruun työkalujen ja tarpeettomien patojen purkuhankkeiden edistämisen toimintamallin kehittämiseen.

1. Tiedonkeruun työkalujen kehittämiseksi ja tarpeettomaksi käyneiden patojen tunnistamiseksi

Hankkeessa testataan erilaisia paikkatietopohjaisia menetelmiä potentiaalisten vaellusesteiden löytämiseksi, pohditaan kriteeristöä, jolla voidaan arvioida patojen käyttötarvetta ja pyritään tunnistamaan vähämerkitykselliset padot valitulla kohdealueella. Lisäksi tehdään tarvittavat muutokset VESTY (vesistötyöt)  -tietojärjestelmään ja laaditaan valtakunnallinen toimintamalli tietopohjan parantamiseen.

2. Tarpeettomien patojen purkuhankkeiden toimintamallin kehittämiseksi

Hankkeen toisen kokonaisuuden tavoitteena on tukea tarpeettomien patojen ja muiden esteiden purkamiseen.  Hankkeessa arvioidaan käynnissä olevien purkuhankkeiden perusteella poistamiseen liittyviä yleisiä periaatteita, ympäristölupien muuttamisessa vaadittavia selvityksiä sekä annetaan suositukset purkamisella saavutettavien hyötyjen seuraamiseksi. Lisäksi selvitetään  kunnostusta kiireellisesti vaativia patoja ja esitetään toimintaperiaatteita keskeisiin kohdetyyppeihin.

Hankkeen tuloksia

Hankkeessa on pyritty testaamaan paikkatietopohjaisia menetelmiä vaellusesteiden tunnistamiseen ja tiedon keräämisen tehostamiseen. Paikkatietoaineistojen ja paikkatietoohjelman avulla laskettiin uoman korkeuseroja ja kaltevuutta.

  • Kuvaus paikkatietoaineistojen hyödyntäminen potentiaalisten vaellusesteiden tunnistamisessa: expato-ohje (pdf).

Kansalaishavainnointityövälineen hyödyntämistä yhdessä kaltevuusaineiston kanssa testattiin yhdessä sidosryhmien kanssa.

Lisätietoja

Milla Mäenpää, Suomen ympäristökeskus, +358 295 251 442, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Kati Martinmäki-Aulaskari, Suomen ympäristökeskus, +358 295 251 410, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

 

Julkaistu 4.1.2017 klo 10.15, päivitetty 10.1.2018 klo 11.41

Kohderyhmä: